Et bilde av et bærbart toalett med et "Sikkerhet på stedet"-skilt på.
Kameraovervåkning

Returpunkt farlig avfall

Bærekraftig og effektiv returløsning for farlig avfall. Den er fjernbemannet og overvåket fra døgnbemannet vaktsentral

LES MER
Bemannet vaktsentral

Bemannet kameraovervåkning

Ved hjelp av våre intelligente overvåkingsløsninger forebygger vi uønskede hendelser som blant annet tyveri, forsøpling og hærverk

LES MER
VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG byggeplass med utstyr og delvis ferdigstilte konstruksjoner, sett over et oppmålingstativ.
Bemannet vaktsentral

Hindret innbrudd på byggeplasser

Da Veidekke tidligere gjentatte ganger har opplevd innbrudd og hærverk på deres byggeplasser, bestemte de seg for å bytte ut sine overvåkingsløsninger mot døgnbemannet overvåking fra Onsite Security.

LES MER
Et trehus med gresstak plassert på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Branndetektor

SIKRING AV FOLKEMUSEUM

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

LES MER