Et bilde av et bærbart toalett med et "Sikkerhet på stedet"-skilt på.
Returpunkt farlig avfall
Bærekraftig og effektiv returløsning for farlig avfall. Den er fjernbemannet og overvåket fra døgnbemannet vaktsentral
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Vår filosofi

Vår filosofi er å alltid være et skritt foran truslene og kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår

Returpunkt

Denne returløsningen for farlig avfall er en bærekraftig og effektiv innsamlingsmetode, som opereres fjernstyrt fra en døgnbemannet vaktsentral. Systemet er tilgjengelig 24/7, og det er utstyrt med utvendige innkast for småelektronikk, batterier og lyspærer. For enkel levering av farlig avfall (FA), er det inkludert en ringeknapp som gir adgang ved levering. Døråpningen kontrolleres fra vaktsentralen og overvåkes av kameraer med toveis tale både utendørs og innendørs.

Slik så hverdagen ut før FA-huset:

En søppelbøtte med mye gjenstander i, administrert av VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG.

Etter kun 2 måneder i drift

Ingen levering av

  • Næringsavfall
  • Ingen tilgrising/tagging
  • Mindre restavfall

Sjåførene melder om at denne løsningen er som natt og dag, mye triveligere å tømme. Spesielt etter helg da det som oftest var fylt til randen.
Tidligere var det ingen virkning av å fraksjonsmerke avfallsbeholdere inne i huset, dette ser nå ut til å bli en realitet da det blant annet er lys og overvåking som har en stor påvirkning.

Flere brukere av Miljøhuset har meldt tilbake om at løsningen er oversiktlig og god.

En gjenvinningsstasjon for farlig avfall, merket "Returpunkt farlig avfall", med ulike avfallssymboler på en grå beholder.

Vaktsentralen

Kameraene er tilknyttet en bemannet vaktsentral, hvor operatørene mottar alarmer dersom avvik oppstår hos kundene. Fra vaktsentralen kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer.
Vi kan kommunisere med de som befinner seg på lokasjonene og irettesette uønsket aktivitet, eller overføre varsel og video til politi eller brannvesen.

Er du nysgjerrig på noen av våre løsninger?

 
En mann med rødt slips.

Vår filosofi er å alltid være ett skritt foran truslene og å kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår.

FLERE NYHETER