Et trehus med gresstak plassert på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM
Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Endringer i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar 2024

Sikring mot brann og hærverk

Sverresborg Trøndelag folkemuseum besitter store samlinger av ulike uerstattelige historiske objekter samt verneverdige bygg. For å sikre sine verdier fra brann, hærverk og tyveri, valgte de å ta i bruk døgnbemannet områdeovervåking og branndeteksjon fra Onsite Security.

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv. Museet har mer enn 120 registrerte antikvariske bygninger, hvor de fleste dateres til 1700-1800- og tallet.

Et verneombud sørger for at trehuset med røde skodder og rød dør overholder arbeidsmiljøloven.

Kundens utfordring

Den største risikoen for brann i mange av disse bygningene er at noen tar seg inn på området og med hensikt tenner på fra utsiden, eller at noen benytter dette fantastiske området som festplass, tenner en grill og starter en brann som kommer ut av kontroll.

- For oss er dette et kvantesprang! Vi går til noe toppmoderne innen brannsikring som detekterer branntilløp på et svært tidlig tidspunkt. -Olav Arne Heimsbakk, avdelingsleder

Et sikkerhetskamera på stedet montert på en vegg.

Løsning

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum tar nå i bruk Onsite branndeteksjon og områdeovervåkning for å sikre de aller fleste av de antikvariske byggene som befinner seg på det 150 dekar store museumsområdet. Løsningen er tilknyttet vår 24/7 bemannede vaktsentral for verifikasjon og videre varsling.

Branndeteksjonen varsler til vaktsentralen dersom forhåndsprogrammerte temperaturterskler overskrider. Vaktsentralen tar dermed en avgjørelse på graden av risiko og om det er en reell fare.

Områdeovervåkingen varsler også ifra til vaktsentralen dersom noen beveger seg innenfor et avgrenset område. Dersom dette skjer, vil vaktsentralen kunne varsle vedkommende via en høyttaler på kameraboksen.

I begge tilfellene vil vaktsentralen varsle kunden dersom en alarm går, og de kan også tilkalle nødetater om nødvendig.  

Erfaring

Nå har museet kontroll på uønsket aktivitet og brannrisiko både i og utenom åpningstid. 

En pittoresk utsikt over en rolig dam omgitt av høye trær.

Vår filosofi er å alltid være ett skritt foran truslene og å kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår.

FLERE NYHETER

Et trehus med gresstak plassert på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Les mer
En arbeidstaker på stedet står trassig foran en haug med søppel, beskyttet av den kraftige tilstedeværelsen av en Slukkekanon for sikkerhet på stedet.
RETURA TRV 

Våre løsninger for Retura TRV er spesielt designet for å sikre deres bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir.

Les mer
VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG byggeplass med utstyr og delvis ferdigstilte konstruksjoner, sett over et oppmålingstativ.
VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG

Da Veidekke tidligere gjentatte ganger har opplevd innbrudd og hærverk på deres byggeplasser, bestemte de seg for å bytte ut sine overvåkingsløsninger mot døgnbemannet overvåking

Les mer