Onsite Security

Branndeteksjon

Vår sensorteknologi detekterer tilløp til varme og brann. Et optisk kamera verifiserer tilløpet. 

Branndetektor

Vår branndetektor er utsyrt med avansert termisk deteksjon av varmeutvikling og tilløp til brann i en tidlig fase før brannen har rukket å utvilket seg. Den har også et optisk kamera som brukes til å verifisere omstendigehtene, årsak og omfanget til brannen.

En kvinne sitter ved en dataskjerm og analyserer data fra et termisk bilde i en Brann-beredskapskontainer.

Kontrollsenter og aktiv slukking

Brannsensorer og optiske kamera er tilknyttet vårt døgnbemannede kontrollsenter, hvor operatørene mottar alarmer dersom varmeutvikling eller brann oppstår hos kunden. Fra kontrollsenteret kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer. Vi kan kommunisere med de som befinner seg på lokasjonene, fjernutløse Onsite Security Slukkecontainer eller fjernstyre Onsite Security Slukkekanon

Fjernstyre brannslukking

Bruksområder for Branndetektor

Avfall og gjenvinning

Gjenvinningsbransjen er ofte utsatt for varmeutvikling og branntilløp som stammer fra alt fra lithiumsbatterier til andre kilder. Her er det viktig å være tidlig ute med tiltak før brannen rekker å utvikle seg. Onsite Security branndetektor er skreddersydd, og utviklet, i samarbeid med flere aktører innen gjenvinngingsbransjen både IKS og private aktører innen avfallsbransjen.

Treforedling og Prosessindustri

Prosessindustri er ofte utsatt for varmeutvikling og branntilløp som stammer fra ulike kilder. Her er det viktig å være tidlig ute med tiltak før brannen rekker å utvikle seg. Onsite Security branndetektor er skreddersydd som forebyggende branntiltak innen prosessindustri.

Våre brannbekjempelsessystem

Onsite Security Slukkehenger

Onsite Security Slukkecontainer

Onsite Security Slukkekanon

Onsite Security Branndeteksjon

Onsite Security Brannslukkingsapparat

Nyheter 

NYHETER

Våre produkter i bruk

Et trehus med gresstak plassert på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Branndetektor

SIKRING AV FOLKEMUSEUM

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Les mer »

Våre løsninger er miljøvennlige da det gjør patruljerende vakthold unødvendig. 

Kontakt Onsite Security

En mann med rødt slips.

Ståle Solberg

Salg og vaktdrift