Onsite Security

Returpunkt Farlig Avfall

Bærekraftig og effektiv returløsning for farlig avfall. Den er fjernbemannet og overvåket fra døgnbemannet vaktsentral.

Returpunkt

Denne returløsningen for farlig avfall er en bærekraftig og effektiv innsamlingsmetode, som opereres fjernstyrt fra en døgnbemannet vaktsentral. Systemet er tilgjengelig 24/7, og det er utstyrt med utvendige innkast for småelektronikk, batterier og lyspærer. For enkel levering av farlig avfall (FA), er det inkludert en ringeknapp som gir adgang ved levering. Døråpningen kontrolleres fra vaktsentralen og overvåkes av kameraer med toveis tale både utendørs og innendørs.

Vaktsentralen

Returpunktet er tilknyttet en bemannet vaktsentral. Fra vaktsentralen kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer. Vi kan kommunisere med brukerne på lokasjonen. Returpunktet er utstyrt med oppsamlingsgulv for eventuelt søl. Brannalarm med røyk- og varmedeteksjon integreres. Brannslokkingsløsninger over avfallsbeholderne. Disse slokkeløsningene kan fjernåpnes fra vaktsentralen, betjenes fra et lokalt panel og aktiveres automatisk ved brannalarm.

Kommunisere
Instruere
Fjernstyre brannslukking

Returpunkt Farlig Avfall

Ubemannede returpunkter

Flere kommuner og organisasjoner har løsninger hvor publikum kan benytte ubemannede returløsninger av for eksempel farlig avfall, søppel eller el-avfall. På bildet ser du et fjernbetjent FA-hus (farlig avfall) hvor vakthavende kan veilede brukere i håndtering av avfallet eller hindre at avfallet settes utenfor som kan være et stort problem. 

Nyheter 

NYHETER

Våre produkter i bruk

Kontakt Onsite Security

En mann med rødt slips.

Ståle Solberg

Salg og vaktdrift