En ladestasjon for elbil på en parkeringsplass som drives av VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG.
Evaluering av returordning for farlig avfall
Det fjernstyrte Farlig Avfallshuset (FA-huset), utviklet i samarbeid mellom Interbox, Trondheim Renholdsverk og Onsite Security, har blitt møtt med positiv respons.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Farlig avfall returpunkt

FA-huset ble offisielt satt i drift ved City Lade i oktober 2023, og evalueringen dokumenterer en vellykket implementering og funksjon av løsningen. Resultatene viser at denne tilnærmingen til håndtering av farlig avfall har bidratt til effektivitet og pålitelighet i avfallshåndteringsprosessen.

Under Avfall Norges årskonferanse i september skapte FA-huset betydelig interesse blant deltakere, og evalueringen har vært etterlengtet blant interessenter. Den positive tilbakemeldingen og suksesshistorien fra City Lade bekrefter at løsningen ikke bare oppfyller forventningene, men også overgår dem.

FA-huset har ikke bare vist seg å være en teknologisk innovasjon, men også en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for håndtering av farlig avfall. Dette bidrar til å styrke miljøvennlige praksiser og effektiv ressursutnyttelse.

Med denne vellykkede evalueringen ser det ut til at det fjernstyrte FA-huset nå er på vei til å bli et foregangsprosjekt innen avfallshåndtering. Onsite ser frem til å fortsette samarbeidet med Interbox og Trondheim Renholdsverk for å utvide denne innovative løsningen til flere områder og bidra til en bærekraftig fremtid.

Konklusjon etter 2 måneder i drift:

Ingen levering av

  • Næringsavfall
  • Ingen tilgrising/tagging
  • Mindre restavfall

Sjåførene melder om at denne løsningen er som natt og dag, mye triveligere å tømme. Spesielt etter helg da det som oftest var fylt til randen.
Tidligere var det ingen virkning av å fraksjonsmerke avfallsbeholdere inne i huset, dette ser nå ut til å bli en realitet da det blant annet er lys og overvåking som har en stor påvirkning.

Flere brukere av Miljøhuset har meldt tilbake om at løsningen er oversiktlig og god.

Hverdagen før farlig avfallshus ble satt ut

Se rapporten her

Trondheim Renholdsverk, Evaluering av Farlig Avfallshus

Vår filosofi er å alltid være ett skritt foran truslene og å kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår.

FLERE NYHETER