top of page

SIKKERHETSLØSNINGER FOR FREMTIDEN

Intelligente løsninger innen områdeovervåking, brannsikring,
adgang og sensorteknologi. 

hjemmeside bilde.png

EN SIKKER ARBEIDSPLASS FOR DEG OG DINE KOLLEGER

Umiddelbar varsling ved avvik, innbrudd og brann ved hjelp av vår 24/vaktsentral

OVERVÅKING MED "BEMANNET" RETURPUNKT I STAVANGER

FJERNBEMANNET RETURPUNKT

Med denne unike overvåkingsenheten fjernbemanner vi med stort hell stadig flere returpunkt rundt om i landet. Vår oppgave er holde returpunktet fritt for forsøpling, hensetting og skade. Dette har vist seg å være en meget effektiv måte å drifte returpunkt på. Målinger viser at problemet med forsøpling reduseres med utrolige 94% . Våre vektere får varsling ved forsøpling fra kameraboksen, ser hva som skjer og henvender seg til publikum via høyttaler med henstilling om å rydde opp etter seg.

NRK Dagsrevyens innslag om vår løsning rundt problemer med forsøpling på returpunkt i Stavanger kommune

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Ly-forsikring.png

Ved å investere i våre fremtidsrettede brann- og overvåkningsløsninger, vil LY Forsikring sine kunder oppnå redusert pris på forsikringene sine. I tillegg til dette reduseres egenrisiko i form av at egenandel bortfaller ved skadetilfeller som blir avverget eller sterkt begrenset.
 

Mange av LY Forsikring sine kunder har valgt OnsiteSecurity både til brann- og områdeovervåking. Det har vært flere tilfeller hvor disse kundene har opplevd å få stoppet branntilløp samt innbruddsforsøk hvor vaktsentralen har tilkalt politiet, hvor de har avverget situasjoner og arrestert de uvedkommende.


 

«Onsite har vårt sterkeste fokus innen skadeforebyggende arbeid hvor samhandling mellom kunde, Onsite og oss er en forutsetning for å lykkes».

// Morten Dahlsbakken. Ass. Direktør,
LY Forsikring ASA

Interbox er vår leverandør og samarbeidspartner som produserer spesialkonstruerte hus og kapslinger til våre faste og mobile slokkeløsninger. Med sin unike kompetanse og erfaring, dekker Interbox alle våre behov for kundetilpasset funksjonalitet og design til våre tekniske løsninger.

 

I tillegg leverer og integrerer vi våre brann- og sikkerhetsløsninger i Interbox sine løsninger og tilbyr deres kunder vår teknologi og vakttjenester der det er aktuelt.

 

Sammen skaper vi innovative og skreddersydde løsninger med moderne teknologi som gir våre kunder merverdi."Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, og har gjennom flere samarbeidsprosjekter fått vist at vi kan levere kundetilpassede og brannsikre avfallsløsninger med god kvalitet".

Vi har nå signert en partneravtale med El-Watch AS, som er utvikler og produsent av avansert sensorteknologi.

 

Med sensorer fra El-Watch vil vi ha nye muligheter for å tilby våre kunder en enda mer helhetlig pakke til sammen med våre øvrige brannforebyggende løsninger. I tillegg vil dette gi kundene våre mulighet til å overvåke produksjonsprosesser, effektivisere og planlegge vedlikehold, samt integrere i bedriftens enøk tiltak.

Sensorene er klargjort med integrasjoner som trigger alarmer direkte inn i Onsite sin døgnbemannede vaktsentral.
 

Les mer om El-watch og sensorteknologi her: 

// Robert Skram, daglig leder,  Interbox AS

VÅRE KUNDER

Elkjop_logo_blue.png
trvlogo-1.png
Sandnes.JPG
fretex.png
bil1din-01_edited.jpg
022yizVKxJuF.jpeg
Screenshot 2020-08-14 at 14.35.15.png
downloadruta.png
mna-logo-ny.png
Logo NGIR Nordhordaland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap.png
HENT-600x338.png
download.png
Ramirent logo.jpg
coop602.jpg
StavangerKommune.png
hsh_logo_web.jpg
weblogo.png
Retura_TRV-Logo.png
unnamed.jpg
logo.png
westgaard_logo_web3.jpg
Hæhre-logo.jpg
download (1).png
Veidekke-logo.jpg
500px-AF_Gruppen.svg.png
Veidar_edited.jpg
hermes_hvit_rodbunn_rgb.png
trym-hovedlogo-oransje-rgb_28-11-2019-500x504.png
contact
bottom of page