ONSITE SECURITY

Sikkerhetsløsninger

FJERNBETJENT OVERVÅKING

Med sensorer, fjernovervåkning og fjernstyring hindrer vi uønskede hendelser lovbrudd og brann.

BRANN OG SLUKKING

Med fjernovervåkning og fjernstyring forebygger vi branntiløp før brannen utvilker seg.

Onsite Security avdekker uønskede hendelser eller lovbrudd og oppdager og stanser branntilløp. Med fjernbetjent og døgnbemannet vaktsentral, stanser vi hendelser før de skjer.

En sikkerhetskvinne på stedet i et kontrollrom med mange monitorer.

Varsle / Instruere
Fjernstyre brannslukking
Kommunisere
Iverksette tiltak
Tilkalle politiet

Bemannet fjernovervåkning

Bemannet kameraovervåkning

Ved hjelp av våre intelligente overvåkingsløsninger forebygger vi uønskede hendelser som blant annet tyveri, forsøpling og hærverk. 

Alle våre løsninger er tilknyttet en bemannet vaktsentral, hvor operatørene mottar alarmer dersom avvik oppstår hos kundene. Fra vaktsentralen kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer. Vi kan kommunisere med de som befinner seg på lokasjonene eller overføre varsel og video til politiet eller brannvesen. . Alt dette skjer i sanntid.

Fjernovervåket returpunkt for farlig avfall

Med Fjernbetjent returpunkt for farlig avfall fra Onsite Security kan man kommunisere med brukerne, og veilede i korrekt bruk av returordningen. Man unngår også at folk dumper avfall utenfor.  

Kommunale returløsninger for farlig avfall er ofte utsatt for brann eller brukerfeil. Fra vår fjernbemannede vaktsentral kan vi overvåke for brann og røykutvikling og starte integrerte slukkeløsninger.  

Brannslukking for industri og næringsliv

Onsite Security Branndeteksjon

Vår sensorteknologi detekterer tilløp til varme, brann eller røykutvikling. Et branntermisk kamera detekterer varmeutviklingen og med et optisk kamera verifiseres tilløpet. 

Tilkoblet vår døgnbemannede vaktsentral kan tiltak for slukking fjernstyres og brannvesen varsles. 

Onsite Security Slukke-container

Et autonomt slukkesystem med 4 x 450 l tanker med slukkeskum under trykk. Anlegget leveres med faste åpne dyser som dekker risikoområder og kan leveres med mobile slanger i tilegg.

Anlegget leveres med branntermiske kamera og er tilkoblet vår døgnbemannede vaktsentral. Anlegget kan utløses manuelt av personell, vaktsentralen og automatisk hvis ingen tar kontroll over anlegget.

Onsite Security Slukkekanon

Sammen med fjernovervåking av branntilløp med termiske kameraer, utgjør slukkekanonen et avansert brannslukkingsanlegg. Kanonen kan levere inntil 4000 liter pr. min. Slukkenanleggene har en egen skumtank som inneholder konsentrat og skum-innblander for å produsere effektivt brannskum.

Slukkekanonens bevegelser kan fjernstyres fra en døgnbemannet sentral vaktsentral.  

Onsite Security Slukkehenger

Brennberedskapstilhengeren er en mobil slokkeløsning som prioriterer bærekraft og effektivitet. Den er selvstendig og krever verken pumpe eller strøm, klar til bruk på sekunder. Med 450 liters premix slokkevæske og levering av opptil 9000 liter slokkeskum, er den egnet for ulike brannscenarier. Enkel betjening og en 45 meter lang slange gir brukervennlighet.

NYHETER

Våre produkter i bruk

Et trehus med gresstak plassert på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Branndetektor

SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Les mer »
En arbeidstaker på stedet står trassig foran en haug med søppel, beskyttet av den kraftige tilstedeværelsen av en Slukkekanon for sikkerhet på stedet.
Bemannet vaktsentral

RETURA TRV 

Våre løsninger for Retura TRV er spesielt designet for å sikre deres bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir.

Les mer »
VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG byggeplass med utstyr og delvis ferdigstilte konstruksjoner, sett over et oppmålingstativ.
Bemannet vaktsentral

VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG

Da Veidekke tidligere gjentatte ganger har opplevd innbrudd og hærverk på deres byggeplasser, bestemte de seg for å bytte ut sine overvåkingsløsninger mot døgnbemannet overvåking fra Onsite Security.

Les mer »