AI (Artificial Intelligence) concept..jp

VI VET MED SIKKERHET

Intelligente løsninger innen områdeovervåking, brannsikring, adgang og sensorteknologi. 

Overvåking
Brannsikring
Sensor
Bærekraft
Bærekraft

En sikker arbeidsplass for deg og dine kolleger. 

Umiddelbar varsling ved avvik, innbrudd og brann ved hjelp av vår 24/vaktsentral. Slik reduserer vi sannsynligheten for et branntilløp eller kriminelle handlinger betraktelig.

Overvåkning med "Bemannet" returpunkt i Stavanger

Fjernbemannet returpunkt

Med denne unike overvåkingsenheten fjernbemanner vi med stort hell stadig flere returpunkt rundt om i landet. Vår oppgave er holde returpunktet rent og fritt for forsøpling, hensetting og skade. Dette har vist seg å være en meget effektiv måte og drifte returpunkt på. Målinger viser at problemet med forsøpling reduseres med utrolige 94% . Våre vektere får varsling ved henseting/forsøpling fra smartboksen, ser hva som skjer og henvender seg til publikum via høyttaler i boksen med henstilling om å rydde opp etter seg.

NRK Dagsrevyens innslag om vår løsning rundt problemer med forsøpling på returpunkt i Stavanger kommune

VÅRE KUNDER

Elkjop_logo_blue.png
Ramirent logo.jpg
bil1din-01_edited.jpg
StavangerKommune.png
logo.png
Screenshot 2020-08-14 at 14.35.15.png
Avfall-Norge2-1140x500.png
coop602.jpg
fretex.png
Sandnes.JPG
Retura_TRV-Logo.png
trvlogo-1.png
022yizVKxJuF.jpeg
westgaard_logo_web3.jpg
unnamed.jpg
hsh_logo_web.jpg
mna-logo-ny.png
Logo NGIR Nordhordaland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap.png
downloadruta.png
weblogo.png
Hæhre-logo.jpg
HENT-600x338.png
500px-AF_Gruppen.svg.png
download (1).png
Veidekke-logo.jpg
trym-hovedlogo-oransje-rgb_28-11-2019-500x504.png
download.png