• Vi vet med sikkerhet

  Trussel fra inntrengere skremmer oss og har alltid gjort det. Derfor søker vi mennesker stadig etter solide og sikre måter å beskytte oss selv og våre verdier. Dessverre har elektroniske alarmsystemer og vekterløsninger frem til nå vært basert på varsling først etter at skaden har skjedd.

  Les mer
.

Onsite Security - Hvem er vi?

.
Onsite Security
 • Våre sikkerhetsløsninger er basert på unik teknologi og kunnskap

  Dette gir oss muligheten til å varsle om trusler og farer før de skjer. Ved alarm aksjonerer vi umiddelbart og stopper uønskede hendelser før de rekker å gjøre skade på deg eller dine verdier.

 • Moderne sensorteknologi gir oss muligheten til å være tilstede hvert sekund

  Vi erstatter tradisjonelle vektere og er alltid tilstede, også når du ikke har muligheten. Dette betyr grønt vakthold og ingen falske alarmer og uttrykningskostnader.

 • Solide kundetilpassede løsninger

  Uansett hvilke utfordringer vi mottar er løsningene våre like effektive. Uansett størrelse eller oppdrag er vår forretningsidé og filosofi at skaden skal hindres i å skje.

Tradisjonelle sikkerhetsselskaper
 • Bemannede løsninger har sine utfordringer

  Når vektere rykker ut etter at alarmen har gått, har skaden allerede skjedd.
  Dette resulterer ofte i lite effektivt vakthold.

 • Lite kundetilpassede løsninger

  Samme løsning uavhengig av utfordring gir lite kostnadseffektivitet og behovsfokus.

 • Kostnader i forbindelse med falske alarmer og forsikringssaker

  Tradisjonelle alarmsystemer kan utløse falske alarmer, noe som kan gi utrykkingskostnader.
  Skader ved innbrudd ender som oftest opp som forsikringssak med betaling av egenandel, og i tillegg gir innbrudd og skader produksjonsforstyrrelser og genererer interne kostnader som man kanskje ikke ser rekkevidden av før det er for sent.

.

Blogginnlegg

.