Vår historie

Our philosophy is "to always be one step ahead of the threats, to be able to warn and stop unwanted incidents before damage occurs". Onsite Security`s history began in the autumn of 2012 when four entrepreneurs established the company which from the beginning was called Norsk Bedriftssikring AS. After working in the security industry and seeing for themselves how little the industry has used modern available technology to offer the market better and safer solutions, the founders decided to "go ahead" and use new technology connected to their own security center to be able to remove operate customer solutions. This had several positive effects. Far more effective solutions than traditional burglar alarms combined with security call, "Always present" to stop unwanted incidents, before damage occurs. No driving to "look for deviations", something we call "Green Watch". Since the beginning, the company has delivered effective security solutions to the recycling industry and other businesses throughout Norway. Norsk Bedriftssikring AS changed its name in 2015 to Onsite Security AS and continued to develop intelligent solutions within area monitoring, access and fire. After the company had a very good development towards the end of 2019, two active investors joined the company in the new year 2020. Together with the founders, they will contribute to further growth in the company in the years ahead. The investors are First Seed, a seed fund established by the former Hedmark County Municipality and Sparebank 1 Øst Stiftelsen, which is managed by Skagerak Maturo AS. The other investor is former founder and owner of PELIAS pest control Tor Harald Svendsen). These are now represented on the board. At the same time, the company was divided (demerged) in the spring of 2020. OnsiteSecurity AS has now been wound up and Onsite Holding AS established with two subsidiaries, OnsiteSecurity Solutions AS and OnsiteSecurity Vaktdrift AS, which have now taken over all functions from the old company. We are now in a rapid growth phase where new smart and efficient security solutions are constantly being developed and sold that the market demands and where we are constantly looking for more enthusiastic and good employees to serve an ever larger market and customer base

 

 

"Sikkerhetsløsninger tilknyttet Onsite Security vaktsentral hindrer at innbrudd, hærverk og forsøpling skjer hvert eneste døgn"

 

 

 

Gjennom de siste 40 årene har sikkerhetsbransjen i svært liten grad tatt i bruk tilgjengelig teknologi for å gi kundene bedre sikkerhet. Bransjen har vært preget av store, suksessfulle selskaper med bemanningsløsninger som kjernevirksomhet, noe som kundene derimot har hatt liten nytte av. Forsikringsselskapene har godkjent løsningene med FG godkjenning av utstyr og har derfor bidratt til å opprettholde denne praksisen frem til i dag. Med nye og større sikkerhetsutfordringer gjennom profesjonalisert kriminell aktivitet holder ikke disse løsningene lenger. Mobile vinningskriminelle slår til på nøye planlagt vis og gjør jobben raskt og effektivt. Når vekteren først ankommer er både tyvgods og tyver forsvunnet. Med økende globalisering blir vi stadig mer involvert i de store konfliktene ute i verden og trusselbildet mot viktige nasjonale og regionale samfunnsfunksjoner blir mer utsatt som terrormål. For å kunne møte denne typen trusler må vi til enhver tid ligge ett skritt foran.

 

3_web-640x360.jpg
Ståle Solberg
Salg og vaktdrift
90162207
Kjetil Kvinge
Teknisk og utvikling
1_web-640x360.jpg
2_web-640x360.jpg
Jomar Thoresen
Salg og utvikling
45830081
97542950

For å møte det nye trusselbildet, har Onsite Security basert sine løsninger på en gammel filosofi kombinert med toppmoderne teknologi.Tidlig varsling er ikke noe nytt, men det er likevel avgjørende når en trussel oppstår. Onsite Securitys sikkerhetsløsninger har utnyttet potensialet innen toppmoderne teknologi som gir muligheten til å gi informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi avdekker farer som er i ferd med å skje og igangsetter effektive tiltak for å hindre gjennomføring av kriminelle hendelser. Tiltakene som benyttes er avhengig av hva den aktuelle situasjonen krever.  Smart bruk av moderne sensorteknologi, kombinert med erfaring og kunnskap, gjør at vi med sikkerhet kan vite når en trussel oppstår og på en kostnadseffektiv måte sørger vi for at hendelsen ikke skjer.

 

 

"Våre løsninger er under stadig utvikling slik at vi alltid ligger ett skritt foran både trusler og konkurrenter i kampen mot kriminalitet"