top of page

OM OSS

Vår filosofi er å alltid være ett skritt foran truslene og å kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår.

Onsite Securitys sikkerhetsløsninger har utnyttet potensialet innen toppmoderne teknologi som gir muligheten til å gi informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi avdekker farer som er i ferd med å skje og igangsetter effektive tiltak for å hindre  uønskede hendelser. Ved bruk av moderne sensorteknologi, kombinert med erfaring og kunnskap, kan vi med sikkerhet kan vite når en trussel oppstår, og på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte sørger vi for at hendelsen ikke skjer.

3_web-640x360.jpg
Ståle Solberg
Salg og vaktdrift
901 62 207
Kjetil Kvinge
Teknisk og utvikling
1_web-640x360.jpg
458 30 081
2_web-640x360.jpg
Jomar Thoresen
Salg og utvikling
975 42 950

TJENESTER

VÅR HISTORIE

All leveranse av våre tjenester medfølger:

 • Montering

 • Vaktholdtjeneste

 • Service

 • Rådgivning 

 • Årskontroll

SEGMENTER

Vi har kunder innen disse ulike segmentene m.m.

 • Gjenvinning 

 • Trebearbeiding 

 • Maskinentreprenører

 • Verkstedindustri 

 • Museum

 • Brann og redning

Etter å ha jobbet i sikkerhetsbransjen og selv sett i hvor liten grad bransjen har benyttet moderne teknologi for å tilby markedet optimaliserte løsninger, bestemte de fire gründere seg for å utnytte denne tilgjengelige teknologien selv. De valgte å tilknytte en egen vaktsentral for å kunne fjernoperere kundelokasjoner og dermed skape intelligente løsninger innen områdeovervåking, adgang, sensorteknologi og brann.

Endringene viste seg å gi mer effektive løsninger enn tradisjonelle alarmsystemer som kombineres med vektertjenester. Ved bruk av egen vaktsentral med 24/7 overvåking, er vi «alltid til stede» uten å fysisk kontrollere kundenes lokasjoner. Dette kaller vi «Grønt vakthold».

Etter at selskapet hadde en veldig god utvikling i 2019, fikk vi inn to aktive investorer i 2020. Sammen med gründerne, bidrar disse til ytterligere vekst i selskapet og er nå representert i styret. Investorene er såkornfondet First Seed og Tor Harald Svendsen, tidligere grunnlegger og eier av PELIAS skadedyrbekjempelse.

I 2020 ble også Onsite Security AS fisjonert og avviklet. Onsite Holding AS ble etablert med tre datterskalskaper; Onsite Security Solutions AS, Onsite Security Vaktdrift AS og Onsite Firefighter AS. Disse har overtatt alle funksjoner fra det gamle selskapet. Vi er nå i en rask vekstfase der det stadig utvikles og selges nye, smarte og effektive sikkerhetsløsninger som markedet krever.

"Våre løsninger er under stadig utvikling slik at vi alltid ligger ett skritt foran både trusler og konkurrenter i kampen mot kriminalitet"

bottom of page