Vår historie

"Vår filosofi er «å alltid ligge ett skritt foran truslene, for å kunne varsle og stoppe uønskede hendelser før skade skjer».

 

 

 

Onsite Security`s historie startet høsten 2012 da fire gründere etablerte selskapet som fra starten het Norsk Bedriftssikring AS.

Etter å ha jobbet i sikkerhetsbransjen og selv sett i hvor liten grad bransjen har tatt i bruk moderne tilgjengelig teknologi for å tilby markedet bedre og sikrere løsninger, besluttet gründerne «å gå front» og ta i bruk ny teknologi tilkoblet egen vaktsentral for å kunne fjern betjene kundenes løsninger. 

 

Dette gav flere positive effekter. Langt mer effektive løsninger enn tradisjonelle innbruddsalarmer kombinert med vekterutrykking, «Alltid tilstede» for å stoppe uønskede hendelser, før skade skjer. Ingen bilkjøring for å «se etter avvik», noe vi kaller «Grønt Vakthold». 

Selskapet har siden starten levert effektive sikkerhets løsninger til gjenvinningsbransjen og øvrig næringsliv i hele Norge.

Norsk Bedriftssikring AS endret navn i 2015 til Onsite Security AS og fortsatte å utvikle intelligente løsninger innen områdeovervåkning, adgang og brann.

 

Etter at selskapet hadde en svært god utvikling fram mot utgangen av 2019 gikk to aktive investorer inn i selskapet på nyåret 2020. De vil sammen med  gründerne bidra til ytterligere vekst i selskapet i årene fremover. Investorene er First Seed, et såkornfond etablert av tidligere Hedmark fylkeskommune og Sparebank 1 Øst Stiftelsen, som forvaltes av Skagerak Maturo AS. Den andre investoren er tidligere gründer og eier av PELIAS skadedyrbekjempelse Tor Harald Svendsen). Disse er nå representert i styret. 

Samtidig ble selskapet delt (fisjonert) våren 2020. OnsiteSecurity AS er nå avviklet og Onsite Holding AS etablert med to datterselskap, OnsiteSecurity Solutions AS og OnsiteSecurity Vaktdrift AS, som nå har overtatt alle funksjoner fra det gamle selskapet. 

 

Vi er nå inne i en rask vekstfase hvor det stadig utvikles og selges nye smarte og effektive sikkerhetsløsninger som markedet etterspør og hvor vi stadig er på jakt etter flere entusiastiske og flinke medarbeidere for å betjene et stadig større marked og kundegrunnlag.

 

 

"Sikkerhetsløsninger tilknyttet Onsite Security vaktsentral hindrer at innbrudd, hærverk og forsøpling skjer hvert eneste døgn"

 

 

 

Gjennom de siste 40 årene har sikkerhetsbransjen i svært liten grad tatt i bruk tilgjengelig teknologi for å gi kundene bedre sikkerhet. Bransjen har vært preget av store, suksessfulle selskaper med bemanningsløsninger som kjernevirksomhet, noe som kundene derimot har hatt liten nytte av. Forsikringsselskapene har godkjent løsningene med FG godkjenning av utstyr og har derfor bidratt til å opprettholde denne praksisen frem til i dag. Med nye og større sikkerhetsutfordringer gjennom profesjonalisert kriminell aktivitet holder ikke disse løsningene lenger. Mobile vinningskriminelle slår til på nøye planlagt vis og gjør jobben raskt og effektivt. Når vekteren først ankommer er både tyvgods og tyver forsvunnet. Med økende globalisering blir vi stadig mer involvert i de store konfliktene ute i verden og trusselbildet mot viktige nasjonale og regionale samfunnsfunksjoner blir mer utsatt som terrormål. For å kunne møte denne typen trusler må vi til enhver tid ligge ett skritt foran.

 

Ståle Solberg
Salg og vaktdrift
90162207
Kjetil Kvinge
Teknisk og utvikling
Jomar Thoresen
Salg og utvikling
45830081
97542950

For å møte det nye trusselbildet, har Onsite Security basert sine løsninger på en gammel filosofi kombinert med toppmoderne teknologi.Tidlig varsling er ikke noe nytt, men det er likevel avgjørende når en trussel oppstår. Onsite Securitys sikkerhetsløsninger har utnyttet potensialet innen toppmoderne teknologi som gir muligheten til å gi informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi avdekker farer som er i ferd med å skje og igangsetter effektive tiltak for å hindre gjennomføring av kriminelle hendelser. Tiltakene som benyttes er avhengig av hva den aktuelle situasjonen krever.  Smart bruk av moderne sensorteknologi, kombinert med erfaring og kunnskap, gjør at vi med sikkerhet kan vite når en trussel oppstår og på en kostnadseffektiv måte sørger vi for at hendelsen ikke skjer.

 

 

"Våre løsninger er under stadig utvikling slik at vi alltid ligger ett skritt foran både trusler og konkurrenter i kampen mot kriminalitet"