Bemannet kameraovervåkning
Ved hjelp av våre intelligente overvåkingsløsninger forebygger vi uønskede hendelser som blant annet tyveri, forsøpling og hærverk
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Vår filosofi

Vår filosofi er å alltid være et skritt foran truslene og kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår

Intelligente overvåkingsløsninger

Ved hjelp av våre intelligente overvåkingsløsninger forebygger vi uønskede hendelser som blant annet tyveri, forsøpling og hærverk. 

Alle våre løsninger er tilknyttet en bemannet vaktsentral, hvor operatørene mottar alarmer dersom avvik oppstår hos kundene. Fra vaktsentralen kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer. Vi kan kommunisere med de som befinner seg på lokasjonene eller overføre varsel og video til politiet eller brannvesen. . Alt dette skjer i sanntid

Bruksområder for bemannet kameraovervåkning

Veggmontert sikkerhetskamera med sort hus merket "bemannet kameraovervåkning". Kameraet er av en kuppeltype og er satt mot en tom bakgrunn.

Kameraet er utstyrt med sensorer. Ved unormal aktivitet i det definerte overvåkningsområdet aktiveres en alarm i vår døgnbemannede vaktsentral. Vakthavende kan med kraftig zoom avgjøre om den uønskede aktiviteten krever en handling, eller om det er regulær aktivitet.

Et bilde av et bærbart toalett med et sikkerhetsskilt på stedet på.

Returpunkter

Flere kommuner og organisasjoner har løsninger hvor publikum kan benytte ubemannede returløsninger av for eksempel farlig avfall, søppel eller el-avfall. På bildet ser du et fjernbetjent FA-hus (farlig avfall) hvor vakthavende kan veilede brukere i håndtering av avfallet eller hindre at avfallet settes utenfor som kan være et stort problem.

En bygning under bygging med bemannede overvåkingskameraer.

Byggeplasser

Vi har lang erfaring med å sikre byggeplasser for entreprenører av forskjellig karakter. Byggeplasser er ofte utsatt for tyveri på natten. Vi avverger tyveriene før de faktisk skjer ved å oppdage mistenksom aktivitet i det uønskede personer kommer inn på et område. Vi kan advare inntrengere direkte via høytalere, eller overføre videolink og kommunisere med en politipatrulje

Politifolk avhører en mann utenfor en bygning om natten under sterkt lys med bemannet kameraovervåkning.

Sikring av varehus

Vi har stanset grove innbrudd i flere store varehus i Norge. Den store forskjellen mellom vår tjeneste og vanlig tyverisikring er at vi stanser lovbruddet før eller mens det skjer. Det ligger også et element av grønn overvåkning i det at varehuset ikke benytter patruljerende vakthold med bilbruk

Vaktsentralen

Kameraene er tilknyttet en bemannet vaktsentral, hvor operatørene mottar alarmer dersom avvik oppstår hos kundene. Fra vaktsentralen kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer.
Vi kan kommunisere med de som befinner seg på lokasjonene og irettesette uønsket aktivitet, eller overføre varsel og video til politi eller brannvesen.

Er du nysgjerrig på noen av våre løsninger?

 
En mann med rødt slips.

Vår filosofi er å alltid være ett skritt foran truslene og å kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår.

FLERE NYHETER