Onsite Security

Bemannet kameraovervåkning

Ved hjelp av våre intelligente overvåkingsløsninger forebygger vi uønskede hendelser som blant annet tyveri, forsøpling og hærverk. 

Kamerasystemet

Kameraet er utstyrt med sensorer. Ved unormal aktivitet i det definerte overvåkningsområdet aktiveres en alarm i vår døgnbemannede vaktsentral. Vakthavende kan med kraftig zoom avgjøre om den uønskede aktiviteten krever en handling, eller om det er regulær aktivitet.

Vaktsentralen

Kameraet er tilknyttet en bemannet vaktsentral, hvor operatørene mottar alarmer dersom avvik oppstår hos kundene. Fra vaktsentralen kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer. Vi kan kommunisere med de som befinner seg på lokasjonene og irettesette uønsket aktivitet, eller overføre varsel og video til politi eller brannvesen.

Bruksområder for bemannet kameraovervåkning

Ubemannede returpunkter

Flere kommuner og organisasjoner har løsninger hvor publikum kan benytte ubemannede returløsninger av for eksempel farlig avfall, søppel eller el-avfall. På bildet ser du et fjernbetjent FA-hus (farlig avfall) hvor vakthavende kan veilede brukere i håndtering av avfallet eller hindre at avfallet settes utenfor som kan være et stort problem. 

Byggeplasser

Vi har lang erfaring med å sikre byggeplasser for entreprenører av forskjellig karakter. Byggeplasser er ofte utsatt for tyveri på natten. Vi avverger tyveriene før de faktisk skjer ved å oppdage mistenksom aktivitet i det uønskede personer kommer inn på et område. Vi kan advare inntrengere direkte via høytalere, eller overføre videolink og kommunisere med en politipatrulje. 

Sikring av varehus

Vi har stanset grove innbrudd i flere store varehus i Norge. Vi har har oppdaget innbruddsforsøk før tyvene har rukket komme seg inn og på denne måten kunnet  varslet politiet. 
Den store forskjellen mellom vår tjeneste og vanlig tyverisikring er at vi stanser lovbruddet før eller mens det skjer.

Det ligger også et element av grønn overvåkning i det at varehuset ikke benytter patruljerende vakthold med bilbruk. 

Nyheter 

NYHETER

Våre produkter i bruk

En arbeidstaker på stedet står trassig foran en haug med søppel, beskyttet av den kraftige tilstedeværelsen av en Slukkekanon for sikkerhet på stedet.
Bemannet vaktsentral

RETURA TRV 

Våre løsninger for Retura TRV er spesielt designet for å sikre deres bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir.

Les mer »
VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG byggeplass med utstyr og delvis ferdigstilte konstruksjoner, sett over et oppmålingstativ.
Bemannet vaktsentral

VEIDEKKE ENTREPRENØR AVD. TRØNDELAG

Da Veidekke tidligere gjentatte ganger har opplevd innbrudd og hærverk på deres byggeplasser, bestemte de seg for å bytte ut sine overvåkingsløsninger mot døgnbemannet overvåking fra Onsite Security.

Les mer »

Våre løsninger er miljøvennlige da det gjør patruljerende vakthold unødvendig. 

Kontakt Onsite Security

En mann med rødt slips.

Ståle Solberg

Salg og vaktdrift