.

Blogg

.
Her finner du nyheter og litt generell info om leveranser til noen av våre kunder.

RETURA-TRV Unik Brannsikring av gjenvinningsanlegg

Brann i gjenvinningsanlegg… et spørsmål om når, ikke om det brenner!

Retura – TRV har sikret sitt behandlingsanlegg for papir og restavfall ved Heggstadmoen i Trondheim med vår Branndeteksjon, Verifikasjon og Slukkeløsning som gir bedriften en unik mulighet til å få tidlig varsling og kunne starte egen effektiv slukking når en brann oppstår. Løsningen er i tillegg overvåket fra Onsite Security Vaktsentral som har full kontroll over deteksjon, verifikasjon og slukkeløsningen via fjernstyringer. Dette gir kunden en unik mulighet til å unngå at et branntilløp kan utvikle seg til en katastrofe, med de samfunnsmessige konsekvenser det kan få ved blokkert infrastruktur, evakuering av mennesker i nærområdet, lange driftsavbrudd og store økonomiske tap for selskapet og forsikringsselskapene.

Se innslag på NRK Dagsrevyen hvor vår løsning hos Retura vises som tiltak for å redusere brannrisiko

07.09.18
Les mer

NRK Dagsrevyen – Overvåkning med «Bemannet»returpunkt i Stavanger

Torsdag 19.april hadde NRK Dagsrevyen et innslag om problemer med forsøpling på returpunkt i Stavanger. For å få ned ulovelig forsøpling på returpunkter har Stavanger Kommune inngått samarbeid med oss, hvor vi fanger opp og hindrer ulovelig forsøpling. Se innslaget under:

Smart og praktisk overvåkingsenhet: Onsite Security har utviklet en overvåkingsenhet, en smart skapboks, som holder vakt over dine verdier hvert eneste sekund når du har behov for det. Boksen er utviklet i samarbeid med blant annet energiselskapet Lyse og er godkjent for montering i både stolpe og på vegg. Alt man behøver å gjøre er å henge den opp på egnet sted og sette i kontakten. Unik teknologi i boksen gjør at den vet hva som er forsøpling/hensetting eller forstår når du får ubudne gjester. Med umiddelbar varsling kan vi også gjøre tiltak med en gang.

Punktovervåkning: Enten du vil passe på dine maskiner, din verktøycontainere, portrom eller annet så passer vår enhet til oppgaven. Boksen er utviklet i samarbeid med bla. energi selskapet Lyse og er godkjent for plassering både i stolpe og på vegg. Alt man behøver å gjøre er å henge opp smartboksen på egnet sted og sette i kontakten – Våre vektere får varslingen, ser hva som foregår på stedet og gir umiddelbart klar tale via høyttaler i boksen eller de varsler umiddelbart politi eller andre relevante resurser.

Fjernbemannet returpunkt: Med denne unike overvåkingsenheten fjernbemanner vi med stort hell stadig flere returpunkt rundt om i landet. Vår oppgave er holde returpunktet rent og fritt for forsøpling, hensetting og skade. Dette har vist seg å være en meget effektiv måte og drifte returpunkt på. Målinger viser at problemet med forsøpling reduseres med utrolige 94% . Våre vektere får varsling ved henseting/forsøpling fra smartboksen, ser hva som skjer og henvender seg til publikum via høyttaler i boksen med henstilling om å rydde opp etter seg.

20.04.18
Les mer

NGIR – Termisk Branndeteksjon og Områdeovervåkning

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR) valgte Onsite Security da de moderniserte sin gjenvinningsstasjon i Lindås kommune.

Stasjonen er områdeovervåket og brannsikret med Onsite Security løsning, som varsler umiddelbart i Onsite Security vaktsentral ved avvik som uønsket besøk, for høy temperatur og åpen flamme i masser og materialer. Alarmene verifiseres både visuelt og teknisk før aksjon igangsettes.

Siden er løsningen utvidet med 3 stk miljøstasjoner, Litleås, Manger og Mjåtveit.

Les mer