Onsite Security

Slukkehenger

På områder hvor man trenger en ekstremt effektiv mobil slukkeløsning er vår beredskapshenger operativ på få sekunder.

En Brann-beredskapshenger 480 står parkert på en parkeringsplass.

Onsite Security Slukkehenger

Vår mobile Brann-beredskapshenger er inneholder 9000 liter slukkeskum fra en premix væske på 450l. Den krever ingen pumpe eller elektrisk tilkobling og er kun drevet av trykk. Vi understreker miljøvennligheten ved at vårt slukkeskum er nedbrytbart og brytes ned innen 28 dager. Produktet er sertifisert på det høyeste nivået innen alle brannklasser, og dermed kan du være trygg på at det oppfyller de strengeste brannsikkerhetsstandardene.

En brannbil utstyrt med Brann-beredskapshenger 480, med slanger i oppbevaringsrommet bak.

Bruk av Onsite Security Slukkehenger

Enheten er klar til bruk på få sekunder. Den har svært enkel betjening og krever minimal opplæring. Beredskapshengeren leveres med 45 meter slange og valgfritt strålerør. 

Bruksområder for Brann-beredskapshenger

Industriområder

Bruksområdet for en brann-beredskapshenger omfatter store uteområder med høy brannrisiko. Dette inkluderer steder som tunneler under bygging, gjenvinningsanlegg, tre-bearbeidende industri, samt generelle industriområder med behov for industrivern. Brann-beredskapshengeren fungerer som et mobilt brannsikkerhetssenter, utstyrt med trykkdrevne skumtanker. Med store uteområder som er utsatt for ulike brannrisikoer, er det avgjørende å ha effektive beredskapsplaner på plass for å ivareta sikkerheten til ansatte og eiendom.

Brannbekjempelsessystem

Onsite Security Slukkehenger

Onsite Security Slukkecontainer

Onsite Security Slukkekanon

Onsite Security Branndeteksjon

Onsite Security Brannslukkingsapparat

Nyheter 

NYHETER

Våre produkter i bruk

Våre løsninger er miljøvennlige da det gjør patruljerende vakthold unødvendig. 

Kontakt Onsite Security

En mann med rødt slips.
Ståle Solberg
Salg og vaktdrift