En arbeidstaker på stedet står trassig foran en haug med søppel, beskyttet av den kraftige tilstedeværelsen av en Slukkekanon for sikkerhet på stedet.
Brannsikring i gjenvinningsanlegg 
Våre løsninger for Retura TRV er spesielt designet for å sikre deres bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Endringer i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar 2024

Unik brannsikring i gjenvinningsanlegg

Brann i gjenvinningsanlegg – et spørsmål om når, ikke om det brenner!

Våre løsninger for Retura TRV er spesielt designet for å sikre deres bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir. Dette gir bedriften en unik mulighet til å oppnå tidlig varsling dersom en brann oppstår, og unngår at et branntilløp utvikler seg. Dette sikrer også bedriften fra de konsekvensene en brann medfører, som blant annet blokkert infrastruktur, evakuering av mennesker i nærområdet, lange driftsavbrudd og store økonomiske tap for selskapet og forsikringsselskapene.

En gul brannmann.

Bemannet vaktsentral

Området har fått installert brann og temperaturovervåking med termiske kamera tilknyttet Onsite vaktsentral. De termiske kameraene får en forhåndsbestemt temperaturterskel og overvåker alle de risikoutsatte områdene i anlegget, med spesielt fokus på brannrisiko i kvern og på transportbånd inne i sorteringsanlegget. Ved overskredet temperaturterskel eller branntilløp vil transportbånd og sorteringsanlegg umiddelbart stoppe. 

En sikkerhetsmaskin på stedet med et blad festet til det.

Slukkekanon slukker branntilløp

De har også installert våre skumslukkesystemer som kan fjernstyres fra vaktsentralen, samt lokalt på kundelokasjonen. Dette innebærer en skumkanon med stor slokkekapasitet, som for ekstra sikkerhet, går automatisk om ingen tar kontroll fra vaktsentral eller kundelokasjon. I tillegg har de også vår mobile brann-beredskapshenger. Alle systemene er koblet til brannvarslingsanlegget for parallell varsling til brann 110. 

Foruten våre løsninger innen brannsikring har vi også installert «bypassovervåking». Dette sikrer en tydeligere oversikt over de som ankommer området med transport og kontrollerer vekt og har skiltgjenkjenningskamera.

Vår filosofi er å alltid være ett skritt foran truslene og å kunne stoppe uønskede hendelser før skade oppstår.

FLERE NYHETER