ONSITE SECURITY

Sikkerhetsløsninger

FJERNBETJENT OVERVÅKING

Med sensorer, fjernovervåkning og fjernstyring hindrer vi uønskede hendelser lovbrudd og brann.

BRANN OG SLUKKING

Med fjernovervåkning og fjernstyring forebygger vi branntiløp før brannen utvilker seg.

Onsite Security avdekker uønskede hendelser eller lovbrudd og oppdager og stanser branntilløp. Med fjernbetjent og døgnbemannet vaktsentral, stanser vi hendelser før de skjer.

En sikkerhetskvinne på stedet i et kontrollrom med mange monitorer.

Varsle / Instruere
Fjernstyre brannslukking
Kommunisere
Iverksette tiltak
Tilkalle politiet

Bemannet fjernovervåkning

Bemannet kameraovervåkning

Ved hjelp av våre intelligente overvåkingsløsninger forebygger vi uønskede hendelser som blant annet tyveri, forsøpling og hærverk. 

Alle våre løsninger er tilknyttet en bemannet vaktsentral, hvor operatørene mottar alarmer dersom avvik oppstår hos kundene. Fra vaktsentralen kan vi iverksette nødvendige tiltak via fjernstyringer. Vi kan kommunisere med de som befinner seg på lokasjonene eller overføre varsel og video til politiet eller brannvesen. . Alt dette skjer i sanntid.

Fjernovervåket returpunkt for farlig avfall

Med Fjernbetjent returpunkt for farlig avfall fra Onsite Security kan man kommunisere med brukerne, og veilede i korrekt bruk av returordningen. Man unngår også at folk dumper avfall utenfor.  

Kommunale returløsninger for farlig avfall er ofte utsatt for brann eller brukerfeil. Fra vår fjernbemannede vaktsentral kan vi overvåke for brann og røykutvikling og starte integrerte slukkeløsninger.  

Brannslukking for industri og næringsliv

Onsite Security Branndeteksjon

Vår sensorteknologi detekterer tilløp til varme, brann eller røykutvikling. Et branntermisk kamera detekterer varmeutviklingen og med et optisk kamera verifiseres tilløpet. 

Tilkoblet vår døgnbemannede vaktsentral kan tiltak for slukking fjernstyres og brannvesen varsles. 

Onsite Security Slukke-container

Et autonomt slukkesystem med 4 x 450 l tanker med slukkeskum under trykk. Anlegget leveres med faste åpne dyser som dekker risikoområder og kan leveres med mobile slanger i tilegg.

Anlegget leveres med branntermiske kamera og er tilkoblet vår døgnbemannede vaktsentral. Anlegget kan utløses manuelt av personell, vaktsentralen og automatisk hvis ingen tar kontroll over anlegget.

Onsite Security Slukkekanon

Sammen med fjernovervåking av branntilløp med termiske kameraer, utgjør slukkekanonen et avansert brannslukkingsanlegg. Kanonen kan levere inntil 4000 liter pr. min. Slukkenanleggene har en egen skumtank som inneholder konsentrat og skum-innblander for å produsere effektivt brannskum.

Slukkekanonens bevegelser kan fjernstyres fra en døgnbemannet sentral vaktsentral.  

Onsite Security Slukkehenger

Brennberedskapstilhengeren er en mobil slokkeløsning som prioriterer bærekraft og effektivitet. Den er selvstendig og krever verken pumpe eller strøm, klar til bruk på sekunder. Med 450 liters premix slokkevæske og levering av opptil 9000 liter slokkeskum, er den egnet for ulike brannscenarier. Enkel betjening og en 45 meter lang slange gir brukervennlighet.

NYHETER

Våre produkter i bruk

Et trehus med gresstak plassert på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.
Branndetektor

SIKRING AV FOLKEMUSEUM

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Les mer »