Onsite Security

Brannslukningsapparat

På områder hvor man trenger en ekstremt effektiv bærbar slukkeløsning er vårt brannslukningsapparat operativ på få sekunder.

Et rødt brannslukningsapparat ved siden av en Brann-beredskapshenger 480.

Onsite Security Brannslukningsapparat

Vårt mobile brannslukningsapparat  produserer 800 liter slukkeskum fra en premix væske på 50 liter. Den krever ingen pumpe eller elektrisk tilkobling og er kun drevet av trykk. Vi understreker miljøvennligheten ved at vårt slukkeskum er nedbrytbart og brytes ned innen 28 dager. Produktet er sertifisert på det høyeste nivået innen alle brannklasser, og dermed kan du være trygg på at det oppfyller de strengeste brannsikkerhetsstandardene. Skummet forårsaker ikke varig skade på bruksområdet.

Brannsikringsutstyrsstasjon med brannslukningsapparat og brannslukningsapparat, og alarmdør.

Bruk av brannslukningsapparat

Enheten er klar til bruk på få sekunder. Den har svært enkel betjening og krever minimal opplæring. Brannslukningsapparatet leveres med 5 meter slange og med kabinett. Kabinettet kan kobles til sentral som blir varslet hvis apparatet tas i bruk. Kan brukes på elektriske anlegg inntil 1000 volt.

Bruksområder for brannslukningsapparat

Parkeringshus og verksted

Bruksområdet for et brannslukningsapparat er trange steder med høy brannrisiko. Dette inkluderer steder som tbyggeplasser, verksted, parkeringshus, samt generelle industriområder med behov for industrivern. Brannslukningsapparatet fungerer som et mobilt førstelinjes forsvar mot akutte branner. Apparatet består av trykkdrevet skum og et kabinett. På lokasjoner som er vanskelig å komme til og er utsatt for ulik brannrisiko, er det avgjørende å ha effektive beredskapsplaner på plass for å ivareta sikkerheten til ansatte og eiendom.

Våre brannbekjempelsessystem

En sikkerhetshenger på stedet på hvit bakgrunn.

Onsite Security Slukkehenger

Et gult brannslukningsapparat med ordet brannmann på, og sørger for sikkerhet på stedet.

Onsite Security Slukkecontainer

En rød og grå sikkerhetsmaskin på stedet.

Onsite Security Slukkekanon

Sikkerhetskamera på stedet

Onsite Security Branndeteksjon

Onsite Security Brannslukkingsapparat

Nyheter 

NYHETER

Våre produkter i bruk

Våre løsninger er miljøvennlige da det gjør patruljerende vakthold unødvendig. 

Kontakt Onsite Security

En mann med rødt slips.

Ståle Solberg

Salg og vaktdrift