13/12.16

Brekke Vannverk, Karmøy Kommune. Sikring av kritisk infrastruktur

Karmøy kommune har valgt Onsite Security til å sikre kritisk infrastruktur ved vannverket. Overvåkningen som er tilknyttet vaktsentralen dekker en rekke bygninger og damanlegg, for å sikre dette mot uønskede hendelser som innbrudd, hærverk og sabotasje.

Ved definerte avvik, vil vaktsentralen motta alarm og samtidig se hva som skjer på lokasjonen. Operatøren kan foreta fjernstyringer, snakke til personer på stedet og igangsette nødvendige tiltak for å stoppe uønskede hendelser. Alt i henhold til avtalt instruks med kunden. Dokumentere dette med video opptak mm.

 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss på post@onsitesecurity.no eller ring 02463.

Du finner også kontaktinformasjonen til våre nøkkelansatte på våre sider for kontaktinformasjon