top of page
hero_clean.jpg

VÅRE LØSNINGER

VI SELGER TRYGGHET

Våre produkter er basert på prinsippet om å alltid ligge ett skritt foran. På denne måten vil vi hindre at skade skjer hos våre kunder. Dette krever tidlig varsling, effektiv situasjonsavklaring og umiddelbar aksjon. Med moderne teknologi er vi virtuelt tilstede og vokter din virksomhet når du selv ikke kan.

Kamera.png

OVERVÅKING

Komplette overvåkingsløsninger som kan tilpasses nesten alle bruksområder.

Firefighter høy oppløsning.png

BRANN / BRANNSIKRING

Unike brannslokking og  beredskapsløsninger for næringslivet

Sensor_edited.png

SENSORER

Se hva vi tilbyr innen sensorteknologi.

Grønt vakthold større oppløsning.png

GRØNT VAKTHOLD

Et system som ikke er avhengig av vaktmannskaper som kontrollerer på områdene.

bottom of page