07/09.18

RETURA-TRV Unik Brannsikring av gjenvinningsanlegg

Brann i gjenvinningsanlegg… et spørsmål om når, ikke om det brenner!

Retura – TRV har sikret sitt behandlingsanlegg for papir og restavfall ved Heggstadmoen i Trondheim med vår Branndeteksjon, Verifikasjon og Slukkeløsning som gir bedriften en unik mulighet til å få tidlig varsling og kunne starte egen effektiv slukking når en brann oppstår. Løsningen er i tillegg overvåket fra Onsite Security Vaktsentral som har full kontroll over deteksjon, verifikasjon og slukkeløsningen via fjernstyringer. Dette gir kunden en unik mulighet til å unngå at et branntilløp kan utvikle seg til en katastrofe, med de samfunnsmessige konsekvenser det kan få ved blokkert infrastruktur, evakuering av mennesker i nærområdet, lange driftsavbrudd og store økonomiske tap for selskapet og forsikringsselskapene.

Se innslag på NRK Dagsrevyen hvor vår løsning hos Retura vises som tiltak for å redusere brannrisiko