top of page
hero_clean.jpg

SENSORTEKNOLOGI

INTEGRASJON AV SENSORTEKNOLOGI

For å kunne forbedre og forenkle logistikk, produksjonsflyt og sikkerhet har vi, ved bruk av sensorer fra EL-watch, tatt sikkerheten til nye høyder!

275040897_1279381769216948_7853182047632109140_n_edited.jpg

Denne teknologien benyttes som et supplement til våre øvrige løsninger på risikoutsatte områder hvor annen deteksjon ikke kan benyttes.

Magnet-montering gjør at vi enkelt kan plassere sensorene hvor det er behov eller ved utsatte områder. Sammen med kunden går vi over de risikoutsatte områdene og setter selvbestemte alarm-grenser. Typiske målinger er vibrasjon og temperatur. Sensorene foretar en kontinuerlig måling og varsler dersom det oppstår målinger over grensen som er satt.

Deretter kan vi innhente data til riktig tid og transportere disse til våre sikkerhetsløsninger og våre kunders applikasjoner. Dette gjør at vi kan sikre tidlig varsling ved overskredet terskelverdier og gi info om driftsmessige avvik som kan føre til driftsstans og kritiske hendelser.

274716728_972446666966553_6979545513481103370_n_edited_edited.png

Dataene fra sensorene vil dermed bidra til å planlegge vedlikehold eller erstatninger for å hindre uønskede hendelser.

Sensorene har lang levetid og rask installasjon. De kommuniserer over trådløse nettverk og rapporterer dataene via nett til våre systemer.

bottom of page