top of page
onsite

RUSTESTING

"Safety on board"

Rustesting i fiskeflåten har blitt en god og viktig brikke i rederiers sikkerhetssystem. Kvaliteten på mannskapet, rederienes viktigste ressurs, er avgjørende for at skipet kommer trygt hjem igjen.
Onsite tilbyr nå rustesting. Innen sikkerhetskritiske bransjer vil bruk av rusmidler kunne få katastrofale konsekvenser med stor fare for liv og helse både for de ansatte selv og for tredjeperson. Innen maritime bransjer som offshore, fiskeri og transport gjennomføres allerede rustesting som en etablert ordning hos en del aktører. Onsite mener at rustesting, med «svar på stedet» faller naturlig inn i vår filosofi om at vi skal hindre sikkerhetskritiske situasjoner i å oppstå. Det å rusteste mannskap om bord på skip er å forebygge hendelser som kan være en trussel mot liv og helse.

296862551_731428404787888_7142005739394654459_n_edited_edited.jpg

Odd Helge Pettersen

Sikkerhetsrådgiver

406 46 468

Kontaktperson

Etter å ha arbeidet med rustesting i arbeidslivet siden 1994 har vår sikkerhetsrådgiver, Odd Helge Pettersen fått oppleve hvilken sterk effekt det har i ulike virksomheter. Hans erfaring viser at når testing igangsettes og rederiet ikke har gjennomført dette tidligere, er i gjennomsnitt 10 % av testene positive på narkotiske medikamenter eller annen ulovlig narkotika. Når testingen er etablert som en standard om bord, er antall positive prøver redusert til under 1‰. Arbeidsgiver får skriftlig svar på stedet, slik at man har et dokument for å håndtere situasjonen videre. Det beste ved dette er at arbeidsgiver slipper å vente på resultatet, man slipper å måtte sende personen med positiv prøve på sjøen og vente til svar kommer fra laboratoriet.

UTTALELSER FRA KUNDER

HERMES AS.

Hermes er et tradisjonsrikt rederi som driver moderne fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø på deres produkter, fartøy og mannskap.

Hermes.jpg

Foto: HERMES AS

"Vi i HERMES setter vår ære i å levere førsteklasses råvarer til våre kunder. Da er kompetansen til mannskapet om bord den viktigste faktoren for å sikre best mulig kvalitet på våre produkter. Rustesting – med svar på stedet – er en vesentlig brikke i kvalitetssikringen og sikkerhetsarbeidet vårt. Rederiet har hatt et godt system for rustesting i 12 år, noe som har vært enkelt for oss å gjennomføre ved å benytte oss av Pettersens kompetanse og tjenestene han tilbyr."

hermes_hvit_rodbunn_rgb.png

// Jan Roger Lerbukt – Daglig leder i Hermes AS

VEIDAR AS.

Veidar AS eier og driver fiskebåten M/S Veidar (55 meter). De har ca. 40 ansatte med mannskap opp til 25 personer ombord. De drifter heile året og fisker med autoline og garn.

Veidar.jpg

Foto: Veidar AS

«Sidan 2011 har vi regelmessig brukt Odd Helge Pettersen til gjennomføring av uanmeldt rustesting av samtlige ombord og på fritur. Dette har heilt klart bidratt positivt til arbeidsmiljøet og ikkje minst økt sikkerheita betydelig for mannskapet. Selskapets strenge ruspolicy har også gjort til at arbeidstakere har blitt rusfri som følge av dette. Tiltaket har uten tvil forbedra alt, som både lotten til mannskapet og resultatet i selskapet. Med andre ord er denne tjenesten uunnværlig.»

Veidar_edited.jpg

// Sindre Johan Dyb - Skipper og daglig leder i Veidar AS

bottom of page