top of page
hero_clean.jpg

EFFEKTIV PUNKTOVERVÅKING

Du trenger ikke en stor og kostbar installasjon for å sikre begrensede områder på en svært effektiv måte!

Faste eller flyttbare fjernbemannede overvåkingsløsninger kan enkelt utplasseres og programmeres til å sikre akkurat det du ønsker deg. Kommunikasjon med vaktsentral over fast eller mobilt nettverk gir vaktoperatøren umiddelbart full oversikt hva som skjer på lokasjonen når alarmen går og vil igangsette nødvendig tiltak for å hindre at skade skjer. Statistikk viser at denne formen for overvåking gir deg som kunde den beste garanti for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk.

 

 

Inngangs-fasade-A-K-Maskiner-Steinkjer-1

Typiske bruksområder:
 

  • Verktøykontainere på byggeplasser

  • Utelager generelt

  • Bygninger generelt

  • Maskiner og kjøretøy

  • Skolebygg

  • Kritiske anlegg som vannbehandlingsanlegg og trafostasjoner m.m.

bottom of page