04/07.19

Sikker byggeplass

Er du sikker på å finne igjen verktøyet ditt, når du kommer på jobb i morgen?

Med Onsite Security så er du det – Vi er virtuelt tilstede hvert sekund og vokter dine verdier. En undersøkelse fra Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), viser at ni av ti bedrifter har opplevd tyveri fra byggeplass. I halvparten av tilfellene dreier det seg om tyveri av utstyr som håndverktøy og materialer i størrelsesorden fra 100.000 til 250.000 kroner.

Derfor har vi lagd en overvåkingsløsning tilpasset byggebransjen:
• Den en enkel – slik at den bli tatt i bruk rakst og rimelig.
• Løsningen er meget effektiv, ettersom vi overvåker byggeplassen uten for arbeidstiden og automatisk oppdager når noen beveger seg inn på området. Hvis det skjer, så varsler vi på høytaler at vedkommende er oppdaget eller iverksetter andre tiltak som å kontakte politiet.
• Vi sikrer bevis med høyoppløsningsbilde av personer og biler.

Utleie av løsning ekslusivt hos Ramirent

Effektivt vakthold – uten utslipp!

• Vakthold ved behov
• Ingen falske alarmer
• Ingen ekstra kostnader

Ta kontakt for kjøp av løsningen
Løsningen kan også kjøpes. Ta kontakt for å få tilbud