16/11.16

Grønt Vakthold

Tradisjonelt bygger vaktholdstjenester på prinsippet at vekterne kjører tusenvis av kilometer med bil rundt om i Norge hver natt for å se etter avvik på kundelokasjoner. På denne måten befinner de seg på hvert sted kun noen få minutter, noe som lett lar seg utnytte av kriminelle. Når innbruddsalarmen går, vil det ta tid før vekteren rekker tilbake, og skaden har allerede skjedd. Denne problematikken har vi sett på med nye øyne.

Vi mottar alarm på vaktsentralen i det øyeblikket et avvik skjer på kundelokasjonen. Vaktoperatøren ser hendelsene og igangsetter umiddelbar aksjon for å hindre at skade oppstår.
Dersom situasjonen krever det, varsles politiet, og systemet gir dem en unik mulighet til å ta kriminelle i selve gjerningsøyeblikket.

Med tilgjengelig teknologi er det unødvendig å kjøre ut på lokasjonen for å etterse at vinduer og dører er låst. Dette har vi i Onsite Security full kontroll på uten å måtte kjøre en kilometer i bil. Vi kan motta ulike alarmer fra installasjoner og tekniske anlegg hos kunde, og vi kan styre lys, porter, foreta inn- og utslipp av trafikk og vareleveranser og verifisere branntilløp før brannvesenet varsles – selv om hverken du eller vi er fysisk til stede.

Med null Co2 utslipp kaller vi dette Grønt Vakthold!