.

Produkter

.

Alle våre produkter er basert på prinsippet om å alltid ligge ett skritt foran, og slik hindre at skade skjer hos våre kunder. Dette krever tidlig varsling, effektiv situasjonsavklaring og umiddelbar aksjon. Med moderne teknologi er vi virtuelt tilstede og vokter din virksomhet hvert sekund når du selv ikke kan.

Sikker byggeplass

Er du sikker på å finne igjen verktøyet ditt, når du kommer på jobb i morgen?

Med Onsite Security så er du det – Vi er virtuelt tilstede hvert sekund og vokter dine verdier. En undersøkelse fra Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), viser at ni av ti bedrifter har opplevd tyveri fra byggeplass. I halvparten av tilfellene dreier det seg om tyveri av utstyr som håndverktøy og materialer i størrelsesorden fra 100.000 til 250.000 kroner.

Derfor har vi lagd en overvåkingsløsning tilpasset byggebransjen:
• Den en enkel – slik at den bli tatt i bruk rakst og rimelig.
• Løsningen er meget effektiv, ettersom vi overvåker byggeplassen uten for arbeidstiden og automatisk oppdager når noen beveger seg inn på området. Hvis det skjer, så varsler vi på høytaler at vedkommende er oppdaget eller iverksetter andre tiltak som å kontakte politiet.
• Vi sikrer bevis med høyoppløsningsbilde av personer og biler.

Utleie av løsning ekslusivt hos Ramirent

Effektivt vakthold – uten utslipp!

• Vakthold ved behov
• Ingen falske alarmer
• Ingen ekstra kostnader

Ta kontakt for kjøp av løsningen
Løsningen kan også kjøpes. Ta kontakt for å få tilbud

Les mer

«Bemannet» Returpunkt

Forsøpling ved returpunkt for papp, plast og metall er et økende problem rundt om i landet. Dette har vi løst!

Vi startet konseptet med fjernbemanning av returpunkt for Trondheim Renholdsverk ved City Lade 2013 og har nå en rekke punkter rundt om i landet. Noen av våre største kunder som benytter disse løsningene med suksess er Trondheim Renholdsverk, Stavanger kommune, Fretex og Sandnes kommune.

Etter 5 år og over 50 tusen tilsnakk til miljøsynderne rundt om i landet, registrerer vi at problemet med forsøpling rundt disse punktene er redusert med over 90 prosent.

Selv om dette er en stor seier for miljøet, aktørene og oss, stanser vi ikke her. Vi jobber målbevisst videre sammen med aktørene i bransjen for at systemene skal bli enda bedre, mer fleksible og kostnadseffektive.

Kombinert med sensorteknologi som varsler om fulle kontainere gir dette enda større nytteverdi og bedre logistikk for våre kunder.

Se innlsag fra NRK Dagsrevyen om vår løsning:


 

 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss på post@onsitesecurity.no eller ring 02463.

Du finner også kontaktinformasjonen til våre nøkkelansatte på våre sider for kontaktinformasjon

Les mer

Brannsikring på en helt ny måte

Media skriver stadig om branner i gjenvinningsanlegg og konsekvensene dette kan gi.

Evakuering av befolkning i nærområder, forurensning, stengte veger, mm. Nå har forsikringsselskapene satt fokus på bransjen og krever tiltak for å redusere risiko for brann.

Vi har utviklet en effektiv deteksjon, verifikasjon og slukkeløsning som nå er levert til Retura TRV i Trondheim.

Løsningen er spesielt designet for å sikre kundens bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir.

Overskredet temperatur og brann detekteres,  gir alarm lokalt og i vår bemannede vaktsentral. Vaktoperatøren ser hva som skjer og kan starte fjernslukking med skum/vannkanoner for å hindre et branntilløp i å utvikle seg.

Driftspersonell har bærbar fjernstyring for å kunne betjene skum/vannkanon om en brann skulle oppstå i arbeidstiden. Vaktsentralen vokter alltid anlegget når arbeidsdagen er over.

 

Se innslaget fra NRK Dagsrevyen om brannrisiko og vår slukkeløsning i bruk i renovasjonsbransjen:

Ta kontakt

Ta kontakt med oss på post@onsitesecurity.no eller ring 02463.

Du finner også kontaktinformasjonen til våre nøkkelansatte på våre sider for kontaktinformasjon

Les mer

Sensorteknologi

IoT  åpner for uante muligheter…

Internet of Things, eller Tingenes Internett er et begrep vi stadig hører mer og mer om. Både på arbeidsplassen og i hjemmene våre får vi flere og flere produkter som er koblet til internett og hvor informasjon fra disse kan utnyttes på en eller annen måte. Denne Digitaliseringen vil i løpet av noen år i stor grad påvirke oss alle og de aller fleste virksomheter. For å kunne forbedre og forenkle logistikk, produksjonsflyt og sikkerhet vil mer relevant informasjon kreves i kundenes applikasjoner og administrative systemer.

Sensorer med ulike egenskaper kommuniserer over trådbundet eller trådløse nettverk. De kan enkelt plasseres der men har behov og innhente data til riktig tid og transportere disse til våre sikkerhetsløsninger og våre kunders applikasjoner.

For å kunne levere enda bedre og sikrere løsninger til våre kunder har vi tatt i bruk denne nye sensorteknologien og integrert den i våre systemer. Det vil få «Ting» til å kommunisere med hverandre og med oss mennesker.

 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss på post@onsitesecurity.no eller ring 02463.

Du finner også kontaktinformasjonen til våre nøkkelansatte på våre sider for kontaktinformasjon

 

Les mer

Overvåkning / Grønt Vakthold

Onsite Security tilbyr sikring av små og store inne og uteområder med eller uten gjerder og porter.

Vi benytter sensorteknologi for å detektere ulovlig aktivitet i definerte områder. Vi sikrer alt fra små kiosker til store bygg, byggeplasser, lagre, biloppstillingsplasser og store bedriftsområder med ulike utfordringer.

Med tilgjengelig teknologi er det unødvendig å kjøre ut på lokasjonen for å etterse at vinduer og dører er låst. Dette har vi i Onsite Security full kontroll på uten å måtte kjøre en kilometer i bil. Vi kan motta ulike alarmer fra installasjoner og tekniske anlegg hos kunde, og vi kan styre lys, porter, foreta inn- og utslipp av trafikk og vareleveranser og verifisere branntilløp før brannvesenet varsles – selv om hverken du eller vi er fysisk til stede.

Med null Co2 utslipp kaller vi dette Grønt Vakthold

Tradisjonelt bygger vaktholdstjenester på prinsippet at vekterne kjører tusenvis av kilometer med bil rundt om i Norge hver natt for å se etter avvik på kundelokasjoner. På denne måten befinner de seg på hvert sted kun noen få minutter, noe som lett lar seg utnytte av kriminelle. Når innbruddsalarmen går, vil det ta tid før vekteren rekker tilbake, og skaden har allerede skjedd. Denne problematikken har vi sett på med nye øyne.

Vi mottar alarm på vaktsentralen i det øyeblikket et avvik skjer på kundelokasjonen. Vaktoperatøren ser hendelsene og igangsetter umiddelbar aksjon for å hindre at skade oppstår.
Dersom situasjonen krever det, varsles politiet, og systemet gir dem en unik mulighet til å ta kriminelle i selve gjerningsøyeblikket.

Vi detekterer personer og kjøretøy og definerer hvor og når disse skal gi alarm i Onsite Security Vaktsentral. Her benytter vi alt fra enkle detektorer til avansert teknologi for å avdekke ulovlig aktivitet med umiddelbar virkning.

For å unngå innbrudd i bygningsmasse kombinerer vi områdeovervåking med utvendig skallsikring av bygg. Løsningene kan integreres med alarm, adgangskontroll og brannvarslingsløsninger eller med dine eksisterende systemer for størst mulig nytteverdi.
Kombinert med Grønt Vakthold er dette Enkelt, Oversiktlig og Effektivt!

 

Tilpassede produkter innen områdeovervåking
– Mobile / flyttbare overvåkningsløsninger med fast eller mobil kommunikasjon til vaktsentral. – Tjenester som portstyring og ID-sjekk av sjåfør og kjøretøy. – Kombinert vaktholdløsning og driftsverktøy, med din egen tilgang til systemet for best mulig oversikt over aktivitet i arbeidstiden.
– Geografisk uavhengige løsninger med sentral tilgang for bedrifter med flere lokasjoner.

Alle våre løsninger har:

– Kryptert og sikret kommunikasjon over fast eller mobilt datanett. – Teknisk overvåkning. – Oppsett og registrering i henhold til Datatilsynets regelverk.
– Varslingsrutiner i henhold til kundespesifikk vaktinstruks.

 

Les mer

Effektiv Punktovervåkning

 

Du trenger ikke en stor og kostbar installasjon for å sikre begrensede områder på en svært effektiv måte!

Faste eller flyttbare fjernbemannede overvåkningsløsninger kan enkelt utplasseres og programmeres til å sikre akkurat det du ønsker deg. Kommunikasjon med vaktsentral over fast eller mobilt nettverk gir vaktoperatøren umiddelbart full oversikt hva som skjer på lokasjonen når alarmen går og vil igangsette nødvendig tiltak for å hindre at skade skjer. Statistikk viser at denne formen for overvåkning gir deg som kunde den beste garanti for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk.

Typiske bruksområder:

Verktøykontainere på byggeplasser.

Utelager generelt.

Bygninger generelt.

Maskiner og kjøretøy.

Skolebygg.

Kritiske anlegg som vannbehandlingsanlegg og trafostasjoner mm.

Har du en utfordring, spør oss!

 

 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss på post@onsitesecurity.no eller ring 02463.

Du finner også kontaktinformasjonen til våre nøkkelansatte på våre sider for kontaktinformasjon

Les mer

Noe for din bedrift?

Andre produkter

  • Brannsikring - Unik Deteksjon, Verifikasjon og Slukkeløsning
  • Fjernbetjent Brannstasjon for risikoutsatte næringer.
  • Fjernbetjent returpunkt for renovasjonsbransjen.
  • Områdeovervåkning i sanntid, erstatter mobile vektertjenester.
  • Døgnbemannet Vakt / Driftssentral for mottak og alarm håndtering.
  • "Grønt Vakthold" Fjernbetjent vakthold = Zero Emission
  • Passeringskontroll / ID-sjekk
  • Flyttbare/mobile overvåkningsløsninger
  • Alenearbeideralarm / Personalarm