11/01.17

NGIR – Termisk Branndeteksjon og Områdeovervåkning

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR) valgte Onsite Security da de moderniserte sin gjenvinningsstasjon i Lindås kommune.

Stasjonen er områdeovervåket og brannsikret med Onsite Security løsning, som varsler umiddelbart i Onsite Security vaktsentral ved avvik som uønsket besøk, for høy temperatur og åpen flamme i masser og materialer. Alarmene verifiseres både visuelt og teknisk før aksjon igangsettes.

Siden er løsningen utvidet med 3 stk miljøstasjoner, Litleås, Manger og Mjåtveit.