Løsninger

Alle våre produkter er basert på prinsippet om å alltid ligge ett skritt foran, og slik hindre at skade skjer hos våre kunder. Dette krever tidlig varsling, effektiv situasjonsavklaring og umiddelbar aksjon. Med moderne teknologi er vi virtuelt tilstede og vokter din virksomhet hvert sekund når du selv ikke kan

BILDE-2-VAKTSENTRAL-1140x500.jpg
Sikker byggeplass

Er du sikker på å finne igjen verktøyet ditt, når du kommer på jobb i morgen?  Med OnsiteSecurity, er du det – Vi er virtuelt tilstede hvert sekund og vokter dine verdier.

lade-1140x500.png
Returpunktovervåking

Forsøpling ved returpunkt for papp, plast og metall er et økende problem rundt om i landet. Dette har vi løst!

Vann-skum-kanon-rev1-1140x500.png
Brannsikring og deteksjon

Media skriver stadig om branner i gjenvinningsanlegg og konsekvensene dette kan gi. Evakuering av befolkning i nærområder, forurensning, stengte veger, mm. Nå har forsikringsselskapene satt fokus på bransjen og krever tiltak for å redusere risiko for brann. Vi har utviklet en effektiv deteksjon, verifikasjon og slukkeløsning som nå er levert til Retura TRV i Trondheim.

IoT-Sense-Logo-liten-1-1140x500.png
Sensorteknologi

IoT  åpner for uante muligheter… Internet of Things, eller Tingenes Internett er et begrep vi stadig hører mer og mer om. Se hva vi tilbyr innen sensorteknologi.

Inngangs-fasade-A-K-Maskiner-Steinkjer-1
Effektiv punktovervåking

Du trenger ikke en stor og kostbar installasjon for å sikre begrensede områder på en svært effektiv måte!

Kontakt

02463

Birkebeinervegen 21, 2316 Hamar

Ranheimsvegen 7A 7044 Trondheim