Sverresborg%25252520Tr%252525C3%252525B8ndelag%25252520folk%25252520museum%2525252C%252525

SVERRESBORG TRØNDERLAG FOLKEMUSEUM

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum tar i disse dager i bruk Onsite Branndeteksjon og Områdeovervåkning for å sikre de aller fleste av de totalt 94 antikvariske byggene som befinner seg på det 150 dekar store museumsområdet.

Løsningen er tilknyttet vår 24/7 bemannede vaktsentral for verifikasjon og videre varsling.

Den største risikoen for brann i mange av disse bygningene er at noen tar seg inn på området og med hensikt tenner på fra utsiden, eller at noen benytter dette fantastiske området som festplass, tenner en grill og starter en brann som kommer ut av kontroll.

Nå har museet kontroll på uønsket aktivitet utenom åpningstid og øyeblikkelig branndeteksjon med fjernvakthold døgnet rundt.

Full-oversikt-over-verneverdige-bygg-ved-Svereresborg-Museum2-1140x500.jpg
Oppdals tunet Sverresborg Museum_edited.jpg

"For oss er dette et kvantesprang. Vi går til noe toppmoderne innen brannsikring som detekterer branntilløp på et svært tidlig tidspunkt"

- Olav Arne Heimsbakk, avdelingsleder for bygningsvern og sikringsansvarlig ved Sverresborg Museum.