top of page

Kontaktperson

022yizVKxJuF.jpeg

SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM

Hoff_20161202_16_NIKON D610_edited.jpg

Jomar Thoresen

Salg og utvikling

975 42 950

Sverresborg Trøndelag folkemuseum besitter store samlinger av ulike uerstattelige historiske objekter samt verneverdige bygg. For å sikre sine verdier fra brann, hærverk og tyveri, valgte de å ta i bruk døgnbemannet områdeovervåking og branndeteksjon fra Onsite Security.

Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv. Museet har mer enn 120 registrerte antikvariske bygninger, hvor de fleste dateres til 1700-1800- og tallet.

KUNDENS UTFORDRING

Den største risikoen for brann i mange av disse bygningene er at noen tar seg inn på området og med hensikt tenner på fra utsiden, eller at noen benytter dette fantastiske området som festplass, tenner en grill og starter en brann som kommer ut av kontroll.

LØSNING

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum tar nå i bruk Onsite branndeteksjon og områdeovervåkning for å sikre de aller fleste av de antikvariske byggene som befinner seg på det 150 dekar store museumsområdet. Løsningen er tilknyttet vår 24/7 bemannede vaktsentral for verifikasjon og videre varsling.

Branndeteksjonen varsler til vaktsentralen dersom forhåndsprogrammerte temperaturterskler overskrider. Vaktsentralen tar dermed en avgjørelse på graden av risiko og om det er en reell fare.

Områdeovervåkingen varsler også ifra til vaktsentralen dersom noen beveger seg innenfor et avgrenset område. Dersom dette skjer, vil vaktsentralen kunne varsle vedkommende via en høyttaler på kameraboksen.

I begge tilfellene vil vaktsentralen varsle kunden dersom en alarm går, og de kan også tilkalle nødetater om nødvendig. 

ERFARING

Nå har museet kontroll på uønsket aktivitet og brannrisiko både i og utenom åpningstid. 

- For oss er dette et kvantesprang! Vi går til noe toppmoderne innen brannsikring som detekterer branntilløp på et svært tidlig tidspunkt.

// Olav Arne Heimsbakk, avdelingsleder

Full-oversikt-over-verneverdige-bygg-ved-Svereresborg-Museum2-1140x500.jpg
Oppdals tunet under Sverresborgen_edited.jpg
bottom of page