• Et sikkerhetsselskap basert på unik teknologi som erstatter tradisjonelle vektertjenester!

Noe for din bedrift?

Dersom du og din virksomhet utfordringer med en eller flere av punktene nedenfor, løser vi i Onsite Security dette for deg. Statistikk viser en reduksjon på minst 95% i uønskede hendelser med Onsite Security Vakthold.

  •  Brann
  •  Innbrudd
  •  Tyveri
  •  Internt/eksternt svinn
  •  Hærverk
  •  Forsøpling
  •  Utrygghet for alenearbeidere
  •  Generell uønsket aktivitet ved din bedrift inne eller ute
Kontakt oss

Historie

Gjennom de siste 40 årene har sikkerhetsbransjen i svært liten grad tatt i bruk tilgjengelig teknologi for å gi kundene bedre sikkerhet. Bransjen har vært preget av store, suksessfulle selskaper med bemanningsløsninger som kjernevirksomhet, noe som kundene derimot har hatt liten nytte av.  

Forsikringsselskapene har godkjent løsningene med FG godkjenning av utstyr og har derfor bidratt til å opprettholde denne praksisen frem til i dag.

Med nye og større sikkerhetsutfordringer gjennom profesjonalisert kriminell aktivitet holder ikke disse løsningene lenger. Mobile vinningskriminelle slår til på nøye planlagt vis og gjør jobben raskt og effektivt. Når vekteren først ankommer er både tyvgods og tyver forsvunnet.

Med økende globalisering blir vi stadig mer involvert i de store konfliktene ute i verden og trusselbildet mot viktige nasjonale og regionale samfunnsfunksjoner blir mer utsatt som terrormål. For å kunne møte denne typen trusler må vi til enhver tid ligge ett skritt foran.

 

Sikkerhetsløsninger tilknyttet Onsite Security vaktsentral hindrer at innbrudd, hærverk og forsøpling skjer hvert eneste døgn!

Ett skritt foran

For å møte det nye trusselbildet, har Onsite Security basert sine løsninger på en gammel filosofi kombinert med toppmoderne teknologi.

Tidlig varsling er ikke noe nytt, men det er likevel avgjørende når en trussel oppstår. Onsite Securitys sikkerhetsløsninger har utnyttet potensialet innen toppmoderne teknologi som gir muligheten til å gi informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi avdekker farer som er i ferd med å skje og igangsetter effektive tiltak for å hindre gjennomføring av kriminelle hendelser. Tiltakene som benyttes er avhengig av hva den aktuelle situasjonen krever.  

Smart bruk av moderne sensorteknologi, kombinert med erfaring og kunnskap, gjør at vi med sikkerhet kan vite når en trussel oppstår og på en kostnadseffektiv måte sørger vi for at hendelsen ikke skjer.

Våre løsninger er under stadig utvikling slik at vi alltid ligger ett skritt foran både trusler og konkurrenter i kampen mot kriminalitet.