top of page
hero_clean.jpg

GRØNT VAKTHOLD

Med null Co2 utslipp kaller vi dette Grønt Vakthold

Vi benytter sensorteknologi for å detektere avvik i definerte områder. 

Med denne teknologien er det ikke nødvendig å kjøre ut til kundene for å sikre og avverge. Dette har vi i Onsite full kontroll over, uten å reise til lokasjonen.

 

Vi kan motta alarmer fra installasjonene til kundene, og dirigere lys, porter, foreta inn- og utslipp av trafikk og vareleveranser og verifisere branntilløp før brannvesenet varsles – selv om verken du eller vi er fysisk til stede.Tradisjonelt bygger vaktholdstjenester på prinsippet om at vekterne kjører for å se etter avvik på kundelokasjoner. Dette tilsier at vekterne kun befinner seg på hvert sted i et begrenset vindu. Dersom et avvik eller noe kriminelt skulle oppstå utenfor det tidsrommet vekterne har kontroll, vil det være en større sannsynlighet for at skaden rekker å finne sted før vektere eller nødetater rekker å respondere.

 

Denne problematikken har vi sett på med nye øyne.

Vi mottar alarm på vaktsentralen i samme øyeblikk som et avvik oppstår hos kunden. Vaktoperatøren ser hendelsene og igangsetter umiddelbar aksjon for å hindre at skade oppstår.
Dersom situasjonen krever det, varsles politiet, og systemet gir dem en unik mulighet til å ta kriminelle i selve gjerningsøyeblikket.

Vi detekterer personer og kjøretøy og definerer hvor og når disse skal gi alarm i vaktsentralen. Her benytter vi alt fra enkle detektorer til avansert teknologi for å avdekke ulovlig aktivitet med umiddelbar virkning.

For å unngå innbrudd i bygningsmasse kombinerer vi områdeovervåking med utvendig skallsikring av bygg. Løsningene kan integreres med alarm, adgangskontroll og brannvarslingsløsninger eller med dine eksisterende systemer for størst mulig nytteverdi.
Kombinert med Grønt Vakthold er dette enkelt, oversiktlig og effektivt!

 

Tilpassede produkter innen områdeovervåking

 

  • Mobile / flyttbare overvåkningsløsninger med fast eller mobil kommunikasjon til vaktsentral.

  • Tjenester som portstyring og ID - sjekk av sjåfør og kjøretøy.

  • Kombinert vaktholdløsning og driftsverktøy, med din egen tilgang til systemet for best mulig oversikt over aktivitet i arbeidstiden.

  • Geografisk uavhengige løsninger med sentral tilgang for bedrifter med flere lokasjoner.
     

Alle våre løsninger har:

  • Kryptert og sikret kommunikasjon over fast eller mobilt datanett.

  • Teknisk overvåkning.

  • Oppsett og registrering i henhold til Datatilsynets regelverk.

  • Varslingsrutiner i henhold til kundespesifikk vaktinstruks.

bottom of page