top of page
hero_clean.jpg

BRANNSIKRING

UNIKE BRANNSLOKKING- OG BEREDSKAPSLØSNINGER

Ved hjelp av tidlig varsling fra våre branndeteksjonsløsninger tilknyttet vår 24/7 vaktsentral, vil man kunne verifisere, videre varsle nødetatene, og iverksette slokking via fjernstyrte systemer på et tidlig stadium. På den måten vil vi kunne hindre og minimere skade før brannen har rukket å utvikle seg.

 

Det er i dette tidsrommet våre løsninger med termisk branndeteksjon utgjør en forskjell ved å kunne hindre et branntilløp å utvikle seg til en katastrofe, med de konsekvenser det medfølger.

Onsite FireFighter AS har spesialisert seg på både mobile og stasjonære skum-slukkeløsninger tilpasset kundene.

 

Ved å slokke i en tidlig fase, kreves langt mindre slokkeressurser og slokkemiddel.

Kontaktperson

Hoff_20161202_16_NIKON D610_edited.jpg

Jomar Thoresen

Salg og utvikling

975 42 950

BRANNDETEKSJON

Deteksjonsløsningen Sverresborg museum.jpg

Ved bruk av termiske brannkamera, overvåkes temperatur i masser og materialer. Ved overskredet forhåndsprogrammerte temperaturterskler og åpen flamme, vil det termiske kameraet gi alarm på sekundet, og varsle vaktsentralen. Dersom kameraet oppdager en feil, vil en visuell verifikasjon av feilen sendes til både vaktsentral og hos kunden.

Denne teknologien kan med fordel benyttes både inne og ute for små og store områder hvor man har risiko for brann, og hvor tidlig varsling er avgjørende. Vi har erfaring med sikring av blant annet industrihaller, produksjonsanlegg, verneverdige bygg og store uteområder.

Kameraene kan tilpasses, og vi kan derfor male de slik at de ikke blir fremtredende, men står i stil med omgivelsene
(se bildeslide til høyre).


 

PRODUKTER

IMG_20220225_175741_edited_edited_edited.jpg

BEREDSKAPSKONTAINER

Stasjonært anlegg med autonomt slokkesystem. 

INNHOLD:

  • Leverer fra ca. 9000 - 36 000 liter slokkeskum, avhengig av hvor mange tanker kontaineren er utstyrt med.

HVORDAN SYSTEMET FUNGERER:

Nitrogen trykksatt skumslokkeanlegg, med inntil 4 stk. slokkesoner med åpne delug dyser. 
Ved overskredet temperaturterskel eller brann vil termiske brannkamera trigge brannalarmen som verifiseres i Onsite Vaktsentral. Løsningen kan fjernstyres fra vaktsentral, kundelokasjon og kan fungere automatisk.

BRUKSOMRÅDE:
Punkt- og områdeslokking over risikoområder ute og inne.

Brannrisiko og vår slukkeløsning i renovasjonsbransjen:

Våre løsninger er blant annet tatt i bruk hos Retura TRV i Trondheim, og har stoppet flere branner fra å utvikle seg.

 

Les mer om hvordan Onsite Firefighter har bidratt til en sikrere arbeidshverdag for de ansatte.

bottom of page