Konseptbilde-3-1140x500.png

Brannsikring på en helt ny måte

Media skriver stadig om branner i gjenvinningsanlegg og konsekvensene dette kan gi.

Evakuering av befolkning i nærområder, forurensning, stengte veger, mm. Nå har forsikringsselskapene satt fokus på bransjen og krever tiltak for å redusere risiko for brann.

Vi har utviklet en effektiv deteksjon, verifikasjon og slukkeløsning som nå er levert til Retura TRV i Trondheim.

Løsningen er spesielt designet for å sikre kundens bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir.

Overskredet temperatur og brann detekteres,  gir alarm lokalt og i vår bemannede vaktsentral. Vaktoperatøren ser hva som skjer og kan starte fjernslukking med skum/vannkanoner for å hindre et branntilløp i å utvikle seg.

Driftspersonell har bærbar fjernstyring for å kunne betjene skum/vannkanon om en brann skulle oppstå i arbeidstiden. Vaktsentralen vokter alltid anlegget når arbeidsdagen er over.

 

Se innslaget fra NRK Dagsrevyen om brannrisiko og vår slukkeløsning i bruk i renovasjonsbransjen: