28/01.20

Onsite Security Løser store miljø-problemer

 

Takket være firmaet Onsite Security i Hamar har 40 Elkjøp-butikker minimert problemet med tyverier av elektrisk avfall fra sine retur-mottak. Dette kommer både Elkjøp og miljøet til gode.

 

–              Dette er et problem vi over flere år har forsøkt å finne en løsning på. Med Onsite Security kom heldigvis løsningen, sier miljøsjef Vebjørn Eilertsen i Elkjøp.

 

Fra Onsite Securitys vaktsentral på Hamar overvåkes nå 40 Elkjøp-butikker over hele landet. Og på Elkjøps områder for gjensetting av el-avfall (EE-avfall) har antall tyverier gått ned fra 20 tyverier i timen til et par i uka. Overvåkingen hindrer at EE-avfall blir stjålet og at avfall hensettes utenfor butikkens åpningstider.

 

For det er butikkene som har ansvaret for at el-avfallet er sikret og blir riktig behandlet. I NRKs Brennpunkt «Søppelsmuglerne» før jul ble det avslørt at biler fulle av gammelt elavfall blir sendt ut av Norge på ulovlig vis. Dette har blitt en skummel milliardindustri, ettersom mye av avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som bromerte flammehemmere, ftalater, kvikksølv, bly eller andre tungmetaller. En rapport fra FN estimerer at verden produserte 45 millioner tonn EE-avfall bare i 2016. I Norge forsvinner en fjerdedel av det vi kaster.

 

Egenutviklet løsning

Nå har Hamar-bedriften Onsite Security funnet løsningen for å unngå avfallstyveriene.

 

–              Vi har rullet ut en egenutviklet kamera- og kommunikasjonsboks som gjør den samme jobben som et menneske; den ser hva som skjer, skjønner hva som ikke er lov og kommuniserer dette, sier Ståle Solberg i Onsite Security.

 

Alle kameraer overvåkes fra alamrsentralen på Hamar, hvor det er døgnbemanning 365 dager i året.

Overvåkingen fungerer slik at hvis noen prøver å stjele avfall, så vil en stemme fra høyttaleranlegget til overvåkingskameraet varsle fra om at tyven(e) er observert, at registreringsnummer på bilen er registrert og at tyveriet vil bli anmeldt.

 

–              Vi er svært fornøyde med at vi nå har stoppet dette problemet ved våre butikker, sier Eilertsen, som også er glad for at Elkjøp kan gå foran med et viktig miljøtiltak.

 

Selskapet startet uttestingen med et prøveprosjekt hos Elkjøp Lørenskog. Der ble hele 35 tyverier avverget i løpet av den første helgen overvåkingssystemet var i drift, og 71 kunder ble bedt om å komme tilbake med EE-avfallet sitt i butikkens åpningstider.

 

Inkubator hos Klosser Innovasjon

Onsite Security har over flere år vært inkubator-bedrift hos Klosser Innovasjon og har nytt godt av backing og problemløsning underveis.

 

–              For oss har inkubator-hjelpen vært svært viktig. Som oppstartsbedrift er det utrolig mange humper i veien, og da er det godt med bistand, sier Solberg.

 

Bedriften har som inkubator-bedrift blant annet fått hjelp med utfordringer knyttet til det å etablere bedrift, men også kontraktsverk, forsikringer, og med markedsmateriell og kommunikasjon.

 

–              Det aller viktigste for oss er nok det store og brede nettverket Klosser Innovasjon sitter med, og den brede kompetansen, sier han.

Løser store miljø-problemer

 

Takket være firmaet Onsite Security i Hamar har 40 Elkjøp-butikker minimert problemet med tyverier av elektrisk avfall fra sine retur-mottak. Dette kommer både Elkjøp og miljøet til gode.

 

– Dette er et problem vi over flere år har forsøkt å finne en løsning på. Med Onsite Security kom heldigvis løsningen, sier miljøsjef  Vebjørn Eilertsen i Elkjøp.

 

Fra Onsite Securitys vaktsentral på Hamar overvåkes nå 40 Elkjøp-butikker over hele landet. Og på Elkøps områder for gjensetting av el-avfall (EE-avfall) har antall tyverier gått ned fra 20 tyverier i timen til et par i uka. Overvåkingen hindrer at EE-avfall blir stjålet og at avfall hensettes utenfor butikkens åpningstider.

 

For det er butikkene som har ansvaret for at el-avfallet er sikret og blir riktig behandlet. I NRKs Brennpunkt «Søppelsmuglerne» før jul ble det avslørt at biler fulle av gammelt elavfall blir sendt ut av Norge på ulovlig vis. Dette har blitt en skummel milliardindustri, ettersom mye av avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som bromerte flammehemmere, ftalater, kvikksølv, bly eller andre tungmetaller. En rapport fra FN estimerer at verden produserte 45 millioner tonn EE-avfall bare i 2016. I Norge forsvinner en fjerdedel av det vi kaster.

 

Egenutviklet løsning

Nå har Hamar-bedriften Onsite Security funnet løsningen for å unngå avfallstyveriene.

 

– Vi har rullet ut en egenutviklet kamera- og kommunikasjonsboks som gjør den samme jobben som et menneske; den ser hva som skjer, skjønner hva som ikke er lov og kommuniserer dette, sier Ståle Solberg i Onsite Security.

 

Alle kameraer overvåkes fra alamrsentralen på Hamar, hvor det er døgnbemanning 365 dager i året.

Overvåkingen fungerer slik at hvis noen prøver å stjele avfall, så vil en stemme fra høyttaleranlegget til overvåkingskameraet varsle fra om at tyven(e) er observert, at registreringsnummer på bilen er registrert og at tyveriet vil bli anmeldt.

 

– Vi er svært fornøyde med at vi nå har stoppet dette problemet ved våre butikker, sier Eilertsen, som også er glad for at Elkjøp kan gå foran med et viktig miljøtiltak.

 

Selskapet startet uttestingen med et prøveprosjekt hos Elkjøp Lørenskog. Der ble hele 35 tyverier avverget i løpet av den første helgen overvåkingssystemet var i drift, og 71 kunder ble bedt om å komme tilbake med EE-avfallet sitt i butikkens åpningstider.

 

Inkubator hos Klosser Innovasjon

Onsite Security har over flere år vært inkubator-bedrift hos Klosser Innovasjon og har nytt godt av backing og problemløsning underveis.

 

– For oss har inkubator-hjelpen vært svært viktig. Som oppstartsbedrift er det utrolig mange humper i veien, og da er det godt med bistand, sier Solberg.

 

Bedriften har som inkubator-bedrift blant annet fått hjelp med utfordringer knyttet til det å etablere bedrift, men også kontraktsverk, forsikringer, og med markedsmateriell og kommunikasjon.

 

– Det aller viktigste for oss er nok det store og brede nettverket Klosser Innovasjon sitter med, og den brede kompetansen, sier han.