16/11.16

Overvåkning

Onsite Security tilbyr sikring av små og store inne- og uteområder med eller uten gjerder og porter.

Vi benytter sensorteknologi for å detektere ulovlig aktivitet i definerte områder. Vi sikrer alt fra små kiosker til store bygg, byggeplasser, lagre, biloppstillingsplasser og store bedriftsområder med ulike utfordringer.
Vi detekterer personer og kjøretøy og definerer hvor og når disse skal gi alarm i Onsite Security Vaktsentral. Her benytter vi alt fra enkle detektorer til avansert teknologi for å avdekke ulovlig aktivitet med umiddelbar virkning.

For å unngå innbrudd i bygningsmasse kombinerer vi områdeovervåking med utvendig skallsikring av bygg. Løsningene kan integreres med alarm, adgangskontroll og brannvarslingsløsninger eller med dine eksisterende systemer for størst mulig nytteverdi.
Kombinert med Grønt Vakthold er dette Enkelt, Oversiktlig og Effektivt!

 

Tilpassede produkter innen områdeovervåking
– Mobile / flyttbare overvåkningsløsninger med fast eller mobil kommunikasjon til vaktsentral. – Tjenester som portstyring og ID-sjekk av sjåfør og kjøretøy. – Kombinert vaktholdløsning og driftsverktøy, med din egen tilgang til systemet for best mulig oversikt over aktivitet i arbeidstiden.
– Geografisk uavhengige løsninger med sentral tilgang for bedrifter med flere lokasjoner.

Alle våre løsninger har:

– Kryptert og sikret kommunikasjon over fast eller mobilt datanett. – Teknisk overvåkning. – Oppsett og registrering i henhold til Datatilsynets regelverk.
– Varslingsrutiner i henhold til kundespesifikk vaktinstruks.

Ta kontakt