.

Produkter

.

Alle våre produkter er basert på prinsippet om å alltid ligge ett skritt foran, og slik hindre at skade skjer hos våre kunder. Dette krever tidlig varsling, effektiv situasjonsavklaring og umiddelbar aksjon. Med moderne teknologi er vi virtuelt tilstede og vokter din virksomhet hvert sekund når du selv ikke kan.

Brannsikring på en helt ny måte

Media skriver stadig om branner i gjenvinningsanlegg og konsekvensene dette kan gi.

Evakuering av befolkning i nærområder, forurensning, stengte veger, mm. Nå har forsikringsselskapene satt fokus på bransjen og krever tiltak for å redusere risiko for brann.

Vi har utviklet en effektiv deteksjon, verifikasjon og slukkeløsning som nå er levert til Retura TRV i Trondheim.

Løsningen er spesielt designet for å sikre kundens bygningsmasse og behandlingsanlegg for restavfall og papir.

Overskredet temperatur og brann detekteres,  gir alarm lokalt og i vår bemannede vaktsentral. Vaktoperatøren ser hva som skjer og kan starte fjernslukking med skum/vannkanoner for å hindre et branntilløp i å utvikle seg.

Driftspersonell har bærbar fjernstyring for å kunne betjene skum/vannkanon om en brann skulle oppstå i arbeidstiden. Vaktsentralen vokter alltid anlegget når arbeidsdagen er over.

Ta kontakt

Les mer

Grønt Vakthold

Med tilgjengelig teknologi er det unødvendig å kjøre ut på lokasjonen for å etterse at vinduer og dører er låst. Dette har vi i Onsite Security full kontroll på uten å måtte kjøre en kilometer i bil. Vi kan motta ulike alarmer fra installasjoner og tekniske anlegg hos kunde, og vi kan styre lys, porter, foreta inn- og utslipp av trafikk og vareleveranser og verifisere branntilløp før brannvesenet varsles – selv om hverken du eller vi er fysisk til stede.

Med null Co2 utslipp kaller vi dette Grønt Vakthold

Tradisjonelt bygger vaktholdstjenester på prinsippet at vekterne kjører tusenvis av kilometer med bil rundt om i Norge hver natt for å se etter avvik på kundelokasjoner. På denne måten befinner de seg på hvert sted kun noen få minutter, noe som lett lar seg utnytte av kriminelle. Når innbruddsalarmen går, vil det ta tid før vekteren rekker tilbake, og skaden har allerede skjedd. Denne problematikken har vi sett på med nye øyne.

Vi mottar alarm på vaktsentralen i det øyeblikket et avvik skjer på kundelokasjonen. Vaktoperatøren ser hendelsene og igangsetter umiddelbar aksjon for å hindre at skade oppstår.
Dersom situasjonen krever det, varsles politiet, og systemet gir dem en unik mulighet til å ta kriminelle i selve gjerningsøyeblikket.

 

 

Les mer

Overvåkning

Onsite Security tilbyr sikring av små og store inne- og uteområder med eller uten gjerder og porter.

Vi benytter sensorteknologi for å detektere ulovlig aktivitet i definerte områder. Vi sikrer alt fra små kiosker til store bygg, byggeplasser, lagre, biloppstillingsplasser og store bedriftsområder med ulike utfordringer.
Vi detekterer personer og kjøretøy og definerer hvor og når disse skal gi alarm i Onsite Security Vaktsentral. Her benytter vi alt fra enkle detektorer til avansert teknologi for å avdekke ulovlig aktivitet med umiddelbar virkning.

For å unngå innbrudd i bygningsmasse kombinerer vi områdeovervåking med utvendig skallsikring av bygg. Løsningene kan integreres med alarm, adgangskontroll og brannvarslingsløsninger eller med dine eksisterende systemer for størst mulig nytteverdi.
Kombinert med Grønt Vakthold er dette Enkelt, Oversiktlig og Effektivt!

 

Tilpassede produkter innen områdeovervåking
– Mobile / flyttbare overvåkningsløsninger med fast eller mobil kommunikasjon til vaktsentral. – Tjenester som portstyring og ID-sjekk av sjåfør og kjøretøy. – Kombinert vaktholdløsning og driftsverktøy, med din egen tilgang til systemet for best mulig oversikt over aktivitet i arbeidstiden.
– Geografisk uavhengige løsninger med sentral tilgang for bedrifter med flere lokasjoner.

Alle våre løsninger har:

– Kryptert og sikret kommunikasjon over fast eller mobilt datanett. – Teknisk overvåkning. – Oppsett og registrering i henhold til Datatilsynets regelverk.
– Varslingsrutiner i henhold til kundespesifikk vaktinstruks.

Ta kontakt

Les mer

Noe for din bedrift?

Andre produkter

 • Områdeovervåking
 • Utvendig skallsikring
 • Intelligent adgangskontroll og innbruddsalarm
 • Tidligvarsling brann/ alarmverifikasjon
 • Brannvarsling
 • Vakt / Driftssentral for mottak og håndtering av alarmer.
 • Passeringskontroll/ID-sjekk
 • Mottak av ulike tekniske alarmer
 • Fjernstyringsfunksjoner
 • Flyttbare/mobile overvåkningsløsninger
 • Alenearbeideralarm / Personalarm