.

Blogg

.
Her finner du nyheter og litt generell info om leveranser til noen av våre kunder.

RETURA-TRV Unik Brannsikring av gjenvinningsanlegg

Brann i gjenvinningsanlegg… et spørsmål om når, ikke om det brenner!

Retura – TRV har sikret sitt behandlingsanlegg for papir og restavfall ved Heggstadmoen i Trondheim med vår Branndeteksjon, Verifikasjon og Slukkeløsning som gir bedriften en unik mulighet til å få tidlig varsling og kunne starte egen effektiv slukking når en brann oppstår. Løsningen er i tillegg overvåket fra Onsite Security Vaktsentral som har full kontroll over deteksjon, verifikasjon og slukkeløsningen via fjernstyringer. Dette gir kunden en unik mulighet til å unngå at et branntilløp kan utvikle seg til en katastrofe, med de samfunnsmessige konsekvenser det kan få ved blokkert infrastruktur, evakuering av mennesker i nærområdet, lange driftsavbrudd og store økonomiske tap for selskapet og forsikringsselskapene.

07.09.18
Les mer

NRK Dagsrevyen – Overvåkning med «Bemannet»returpunkt i Stavanger

Torsdag 19.april hadde NRK Dagsrevyen et innslag om problemer med forsøpling på returpunkt i Stavanger. For å få ned ulovelig forsøpling på returpunkter har Stavanger Kommune inngått samarbeid med oss, hvor vi fanger opp og hindrer ulovelig forsøpling. Se innslaget under:

Smart og praktisk overvåkingsenhet: Onsite Security har utviklet en overvåkingsenhet, en smart skapboks, som holder vakt over dine verdier hvert eneste sekund når du har behov for det. Boksen er utviklet i samarbeid med blant annet energiselskapet Lyse og er godkjent for montering i både stolpe og på vegg. Alt man behøver å gjøre er å henge den opp på egnet sted og sette i kontakten. Unik teknologi i boksen gjør at den vet hva som er forsøpling/hensetting eller forstår når du får ubudne gjester. Med umiddelbar varsling kan vi også gjøre tiltak med en gang.

Punktovervåkning: Enten du vil passe på dine maskiner, din verktøycontainere, portrom eller annet så passer vår enhet til oppgaven. Boksen er utviklet i samarbeid med bla. energi selskapet Lyse og er godkjent for plassering både i stolpe og på vegg. Alt man behøver å gjøre er å henge opp smartboksen på egnet sted og sette i kontakten – Våre vektere får varslingen, ser hva som foregår på stedet og gir umiddelbart klar tale via høyttaler i boksen eller de varsler umiddelbart politi eller andre relevante resurser.

Fjernbemannet returpunkt: Med denne unike overvåkingsenheten fjernbemanner vi med stort hell stadig flere returpunkt rundt om i landet. Vår oppgave er holde returpunktet rent og fritt for forsøpling, hensetting og skade. Dette har vist seg å være en meget effektiv måte og drifte returpunkt på. Målinger viser at problemet med forsøpling reduseres med utrolige 94% . Våre vektere får varsling ved henseting/forsøpling fra smartboksen, ser hva som skjer og henvender seg til publikum via høyttaler i boksen med henstilling om å rydde opp etter seg.

20.04.18
Les mer

NGIR – Termisk Branndeteksjon og Områdeovervåkning

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR) valgte Onsite Security da de moderniserte sin gjenvinningsstasjon i Lindås kommune.

Stasjonen er områdeovervåket og brannsikret med Onsite Security løsning, som varsler umiddelbart i Onsite Security vaktsentral ved avvik som uønsket besøk, for høy temperatur og åpen flamme i masser og materialer. Alarmene verifiseres både visuelt og teknisk før aksjon igangsettes.

Siden er løsningen utvidet med 3 stk miljøstasjoner, Litleås, Manger og Mjåtveit.

Les mer

Brekke Vannverk, Karmøy Kommune. Sikring av kritisk infrastruktur

Karmøy kommune har valgt Onsite Security til å sikre kritisk infrastruktur ved vannverket. Overvåkningen som er tilknyttet vaktsentralen dekker en rekke bygninger og damanlegg, for å sikre dette mot uønskede hendelser som innbrudd, hærverk og sabotasje.

Ved definerte avvik, vil vaktsentralen motta alarm og samtidig se hva som skjer på lokasjonen. Operatøren kan foreta fjernstyringer, snakke til personer på stedet og igangsette nødvendige tiltak for å stoppe uønskede hendelser. Alt i henhold til avtalt instruks med kunden. Dokumentere dette med video opptak mm.

 

Ta kontakt

13.12.16
Les mer