.

Blogg

.
Her finner du nyheter og litt generell info om leveranser til noen av våre kunder.

NGIR

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR) valgte Onsite Security da de moderniserte sin gjenvinningsstasjon i Lindås kommune.

Stasjonen er områdeovervåket og brannsikret med Onsite Security løsning, som varsler umiddelbart i Onsite Security vaktsentral ved avvik som uønsket besøk, for høy temperatur og åpen flamme i masser og materialer. Alarmene verifiseres både visuelt og teknisk før aksjon igangsettes.

Siden er løsningen utvidet med 3 stk miljøstasjoner, Litleås, Manger og Mjåtveit.

Les mer

Vi vet med sikkerhet

Trussel fra inntrengere skremmer oss og har alltid gjort det. Derfor søker vi mennesker stadig etter solide og sikre måter å beskytte oss selv og våre verdier. Dessverre har elektroniske alarmsystemer og vekterløsninger frem til nå vært basert på varsling først etter at skaden har skjedd.

Vi i Onsite Security derimot ønsker å trygge våre kunder og deres verdier med unike sikkerhetsløsninger som sier ifra før trussel blir til virkelighet. Vi stopper inntrengere før de gjør skade som innbrudd, tyveri, hærverk og forsøpling, og oppdager brannfeller før det brenner.

Onsite Security står for innovative sikkerhetsløsninger som gir våre kunder sjansen til å hele tiden å ligge ett skritt foran, noe som er både trygt, effektivt og lønnsomt.

Ta kontakt

13.12.16
Les mer